XIII. Tábor mladých autorov
Dátum: 2011. július 14. csütörtök, 09:19
Rovat: Híreink


Kyselica, 20. – 24. júl 2011
Organizátor: Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku
Spoluorganizátor: Kultúrny inštitút Maďarskej republiky
Vedúci tábora: Erika Nagy 


Streda, 20. júla
17.00   Zraz a ubytovanie (Ranč Arkádia)
18.00   Slávnostné otvorenie tábora – Erika Nagy, tajomníčka SMSS
18.10   Večera
19.15   SMSS a mladí – Gyula Hodossy, predseda SMSS
19.40   Čítanie z tvorby: Gyula Hodossy, István Z. Németh, Katalin Juhász, Kinga Csapody, Tibor Benjamin Szabó, Zsolt Szalai, Csaba András Sütő 
           
 8.30   Raňajky
 9.00   Tvorivá dielňa mladých
12.00   Obed
15.00   Predstavuje sa Zväz mladých spisovateľov: Árpád Kollár, Zsolt Szalai, János Csepregi, Márton Mészáros, Csaba András Sütő
18.00   Večera
19.30   Dotyky – časopis pre mladú literatúru a umenie. Časopis predstaví: Boris Brendza, šéfredaktor
20.00   Prekladová literatúra – prednášajúci: Boris Brendza, Gábor Csanda 
  
Piatok, 22. júla
 8.30   Raňajky
 9.00   Tvorivá dielňa mladých
12.00   Obed
14.00   Čítanie z vlastnej tvorby mladých – diskusia
17.00     Prezentácia internetového časopisu Ambroozia: Csaba András Sütő, Zsolt Szalai
18.00   Večera
19.00   Diskusia za okrúhlym stolom o Sándorovi Máraiovi. Diskutujúci: Silvester Lavrík, István    Fried a Tibor Mészáros 
 
Sobota, 23. júla
 9.00   Raňajky
10.00   Tvorivá dielňa mladých
12.00   Obed
14.00   Čítanie z vlastnej tvorby mladých – diskusia 
18.00   Večera
19.00   Galaprogram – čítanie z literárnych prác, ktoré vznikli počas tábora. So zhudobnenými básňami vystúpi: Liliána Saróka 
20.30   Hodnotenie a oceňovanie prezentovaných prác pri táboráku
 
Nedeľa, 25. júla
 9.00   Raňajky
10.00   Ukončenie tábora
 
Podujatie podporili : Úrad vlády Slovenskej republiky, Nemzeti Kulturális Alap A hír tulajdonosa: SZLOVÁKIAI MAGYAR ÍRÓK TÁRSASÁGA
http://www.szmit.sk

A hír webcíme:
http://www.szmit.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=1168