Opus 2012/1
Dátum: 2012. március 13. kedd, 12:24
Rovat: Könyvajánló


Megjelent az Opus idei első száma (sorrendben a 16-ik). Tartalmát a tavalyi év Arany Opus Díj-rendezvénye nyitja: az összeállításban a két értékelésen – a pályázatokat elbíráló Tőzsér Árpádén és Tóth Lászlóén – kívül természetesen szerepel a díjnyertes mű, Fellinger Károly Szindbád című versciklusa, valamint egy emellett kiemelt próza, Szalay Zoltán Gertrúd tanárnő című novellája. (Tőzsér a díjazott pályaművet elemzi, Tóth László magát a pályázatot.)


A Közelmúlt című blokk két tanulmányt ad közre, mindkettő a 2010-es év szlovákiai magyar könyvtermésének értékelését nyújtja: Sánta Szilárd a tanulmányköteteket vizsgálja, Németh Zoltán a verseskötetekét.
A Horizontokban versek és kisprózák: ez utóbbiak Halmai Tamás munkái. A versek szerzői: Sós Dóra, Kukor Sára, Nagypál István – a sort a szokásos SF-monológ zárja (Ned Marriner: Ysabel).
Identitás címmel négy tanulmányt közöl az Opus: Benyovszky Krisztiánét (Poe bennünk. Olvasás és identitás Matthew Pearl Poe árnya c. regényében), Soltész Mártonét (Identitásteremtő aktusok. Hermann Hesse A pusztai farkas c. regényéről), Juhász Barbaráét (Női karakterek Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek c. regényében) és Petres Csizmadia Gabrielláét (Egy önéletírás, ami felejteni akar. Polcz Alaine Asszony a fronton c. autobiográfiájának értelmezése).
A Palimpszesztben három recenzió: Hegedűs Norbert két friss tanulmánykötetet ismertet – H. Nagy Péter Protézisek című könyvét, valamint Az össze nem függő parkok című Keserű József-kötetet. N. Juhász Tamás a – Keserű József–H. Nagy Péter szerkesztette Kontrafaktumok című (Spekulatív fikció és irodalom alcímű) tanulmánykötetet recenzeálja, Csibrányi Zoltán A Nagy Terv című Hawking–Mlodinow-kötetet. Végül Hushegyi Gábor portréja Tihanyi Józsefről – a lapot Tihanyi József művei illusztrálják.
A negyedik évfolyamát író folyóirat ezúttal két mellékletet tartalmaz: az egyikben a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának (SZMÍT) írószövetségi hírei kaptak helyet, a másik az SZMÍT égisze alatt tevékenykedő Fiatal Írók Körét (FÍK) mutatja be.
Arany Opus Díj 2011
Fellinger Károly: Szindbád [versciklus] .........2
Tőzsér Árpád: A lopakodó műfaj avagy:
Liszt és a haiku [kísérőszöveg]................5
Tóth László: Mérlegelő szavak virtuális
Arany Opusokról [kísérőszöveg].............7
Szalay Zoltán: Gertrúd tanárnő [novella] ....10
Közelmúlt
Sánta Szilárd: In 2010 [tanulmány] ............14
Németh Zoltán: „Nem értem, miért izgatja
Önt…” Értelmezési kísérlet a 2010-ben
megjelent szlovákiai magyar
verseskötetekről [tanulmány] ................21
Horizontok
Halmai Tamás: Tolmácsok; A kék torony;
Tündérvilág; A templommester
legendája [kisprózák]............................31
Sós Dóra: félredatált hajónapló; Csíkokban
folyó fák [versek] ..................................39
Kukor Sára: Voltam; Mikor Alkésztiszt
elengedik [versek] ................................42
Nagypál István: A költözés; Butik [versek] .45
Ned Marriner: Ysabel – SF-monológ –
[vers] ....................................................47
Identitás
Benyovszky Krisztián: Poe bennünk.
Olvasás és identitás Matthew Pearl
Poe árnya c. regényében
[tanulmány] ..........................................48
Soltész Márton: Identitásteremtő aktusok.
Hermann Hesse A pusztai farkas
c. regényéről [tanulmány].....................58
Juhász Barbara: Női karakterek Márai
Sándor A gyertyák csonkig égnek
c. regényében [tanulmány] ...................66
Petres Csizmadia Gabriella: Egy önéletírás,
ami felejteni akar. Polcz Alaine
Asszony a fronton c. autobiográfiájának
értelmezése [tanulmány] ......................78
Palimpszeszt
Hegedűs Norbert: Kérdések és variációk –
irodalomtudomány és
multidiszciplinaritás [recenzió] ..............86
N. Juhász Tamás: A „mi lett volna, ha”
világai [recenzió] ..................................89
Csibrányi Zoltán: Hawking nagy kérdései –
könyvrecenzió kicsit másképp ..............93
Hushegyi Gábor: Tihanyi Jozef: a rajz mint
médium [bemutatószöveg]...................98
Munkatársaink .......................................100


A hír tulajdonosa: SZLOVÁKIAI MAGYAR ÍRÓK TÁRSASÁGA
http://www.szmit.sk

A hír webcíme:
http://www.szmit.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=1270