"Tiszta lappal" regénypályázat
Dátum: 2013. január 30. szerda, 09:04
Rovat: Pályázatfigyelő


A KIMTE "Tiszta lappal" címmel műfaji és tematikus megkötés nélküli regénypályázatot hirdet. A pályázatra életkortól függetlenül bárki, bármennyi regényt beküldhet. Megkötés a politikamentesség és a más szerzők műveire vonatkozó szerzői jogok tiszteletben tartása.
Pályázati szabályzat
A pályázat jeligés.
Nevezési díj: 2500 Ft/regény.


1. A beküldés feltételei és menete

1.1. A pályázatra olyan regények adhatók be, melyek sem elektronikus, sem nyomtatott formában még nem jelentek meg. Amennyiben a regény a pályázat időtartama alatt mégis megjelenik más kiadónál, a pályázó köteles erről tájékoztatni a KIMTÉ-t, mert a nevezése ebben az esetben e pont rendelkezése értelmében érvénytelenné válik. 

1.2. A regényeket kizárólag elektronikus úton a kimte@kimte.hu címre kérjük beküldeni MS Word doc formátumban, oldalbeállításként A/4-es méretben, Times New Roman 12-es betűtípussal, szimpla sorközzel, sorkizártan, tabulátorok és képek használata nélkül, minimum 300 000 leütés, maximum 500 000 ezer leütés (szóközökkel együtt) terjedelemben. Az ettől eltérő formátumú és terjedelmű műveket a zsűri nem értékeli.

1.3. A 2500 Ft nevezési díjat a KIMTE számlaszámára kérjük befizetni (átutalás vagy rózsaszínű csekk formájában, bankszámlára történő készpénzbefizetéssel), a közlemény rovatba kérjük feltüntetni a jeligét és azt a szót, hogy "regénypályázat".

Számlaszám:
Karcolat Egyesület
11742238-20006754

1.4. A pályázó egy levélben egy jeligével csak egy regényt küldhet be. Amennyiben több regénnyel szeretne pályázni, mindegyiket külön-külön levélben, más-más jeligével kell beküldenie, a nevezési díjat is külön-külön kell befizetnie, és az adatlapot is külön-külön kell kitöltenie az adott jelige feltüntetésével. A pályázó ugyanazt a jeligét többször nem használhatja, a nevezési díjat összevontan nem fizetheti be. Kérjük, hogy a pályázók olyan e-mail címről küldjék be a regényeket, amely aktív és alkalmas a kapcsolattartásra. A beküldési feltételeknek nem megfelelő műveket a zsűri nem értékeli.

1.5. A KIMTE honlapjáról letölthető pályázati adatlapot kitöltve, aláírva, kizárólag postai úton a KIMTE címére kérjük küldeni: 

Cím: 2721 Pilis, Bicskei út 16. 

A borítékra, kérjük, írják rá: Regénypályázat! 
A borítékra feladóként csak a pályázó saját jeligéje kerülhet, a neve nem! Az adatlap tartalmazza a pályázó adatait és a nyilatkozatát, hogy a mű saját szellemi tulajdona, és hozzájárul nyomtatott vagy elektronikus megjelentetéséhez. A borítékokat a KIMTE székhelyén felbontatlanul őrzik meg, csak a döntéshozatal után bontják fel.

1.6. Az e-mailben beküldött fájlban, amely a regényt tartalmazza, csak a szerző jeligéje szerepelhet, a neve nem! Ez biztosítja a teljes anonimitást.

A pályázók a beküldött műveket, a nevezési díj befizetéseit és az adatlap beérkezését a KIMTE honlapján megtalálható Regisztrációs táblázaton követhetik nyomon.

2. Díjazás

2.1. Amennyiben a pályázatra beküldött művek száma eléri, vagy meghaladja a 100 db-ot, a KIMTE az 1. helyezett regényt nyomtatott formátumban megjelenteti 100 példányban, a 2. és a 3. helyezett művet e-könyves formátumban. A KIMTE mindhárom regény esetében vállalja a szerkesztést, a korrektúrázást, a tördelést, az igényes borító elkészíttetését, a nyomtatást és a terjesztést. Az 1. helyezett szerző a kötetekből 10 db tiszteletpéldányt kap, az eladott példányok, illetve a letöltések után a szerzők 50% részesedést kapnak. A 4-10. helyezettek ajándékkönyveket kapnak.

2.2. Amennyiben a pályázatra beküldött művek száma eléri, vagy meghaladja a 200 db-ot, a KIMTE az 1. és a 2. helyezett regényt is nyomtatott formátumban jelenteti meg 100-100 példányban, a 3. helyezettet e-könyves formátumban. A KIMTE mindhárom regény esetében vállalja a szerkesztést, a korrektúrázást, a tördelést, az igényes borító elkészíttetését, a nyomtatást és a terjesztést. Az 1. és 2. helyezett szerző a kötetekből 10-10 db tiszteletpéldányt kap, az eladott példányok, illetve a letöltések után a szerzők 50% részesedést kapnak. A 4-10. helyezettek ajándékkönyveket kapnak.

2.3. Amennyiben a pályázatra beküldött művek száma eléri, vagy meghaladja a 300 db-ot, a KIMTE az 1., 2. és a 3. helyezett regényt is nyomtatott formátumban jelenteti meg 100-100 példányban. A KIMTE mindhárom regény esetében vállalja a szerkesztést, a korrektúrázást, a tördelést, az igényes borító elkészíttetését, a nyomtatást és a terjesztést. Az 1., 2. és a 3. helyezett szerző a kötetekből 10-10 db tiszteletpéldányt kap, az eladott példányok után a szerzők 50% részesedést kapnak. A 4-10. helyezettek ajándékkönyveket kapnak.

2.4. Amennyiben a pályázatra beküldött művek száma nem éri el a 100 db-ot, a KIMTE az 1. helyezett regényt e-könyves formátumban jelenteti meg. A KIMTE vállalja a szerkesztést, a korrektúrázást, a tördelést, az igényes borító elkészíttetését. A szerző a letöltések után 50% részesedést kap. Ezen felül az első tíz helyezett regény szerzője ajándékkönyvet kap.

3. Értékelés

A beküldött regényeket az adminisztrátor kezeli, ellenőrzi, és továbbítja a KIMTE szerkesztőinek előszűrésre. Az előszűrést követően a műveket a felkért zsűritagok értékelik.
A pályázat lezárultával, a zsűri döntése után, az adatlapokat tartalmazó jeligés borítékokat az elnökségi tagok együtt bontják fel. A nyerteseket e-mailben értesítik. A pályázók személyes adatait a továbbiakban bizalmasan kezelik.

Beküldési határidő: 2013. június 20.
Eredményhirdetés és díjátadó ünnepség: 2013. szeptember 14.
A kötet megjelenése: 2013. október közepe
Könyvbemutató: 2013. október vége

4. Egyéb rendelkezések

4.1. A beküldési feltételek betartása a pályázó felelőssége! A zsűri nem értékeli a nem megfelelő formátumú és terjedelmű műveket! A KIMTE a beküldött, és helyezést el nem ért dokumentumokat nem őrzi meg, nevezési díjat nem fizet vissza. 
4.2. A KIMTE fenntartja a jogot, hogy 400-nál több mű beérkezésekor a nevezési díjak értékében a díjazás mértékét növelje, nem megfelelő számú és színvonalú művek beküldése esetén pedig a pályázatot érvénytelenítse, vagy csökkentse a díjazás mértékét.
4.3. A KIMTE fenntartja a jogot, hogy a kiadásra szánt műveket szerkesztett formában jelentesse meg. 
4.4. A pályázók az adatlap kitöltésével hozzájárulnak ahhoz, hogy 1-3. elért helyezés esetén a regények kiadási joga elsődlegesen a KIMTÉ-t illeti. A kiadásra kerülő művek szerzőivel a KIMTE szerződést köt.
4.5. Az előszűrésben résztvevő egyesületi tagok és a zsűritagok a pályázaton nem indulhatnak.
4.6. A KIMTE a pályázat időtartama alatt információt kizárólag a regények, az adatlapok és a nevezési díjak beérkezésével kapcsolatban ad. A művek minőségével és/vagy formai és terjedelmi megfelelésével kapcsolatos kérdésekre a pályázat lezárulta után sem válaszol, a regényekről véleményt, illetve elemzést nem ad.

A KIMTE honlapja: http://kimte.hu
Információ: everigel@gmail.com
Adatlap és Regisztrációs táblázat: http://kimte.hu/regenypalyazat_regisztracios_tablazat

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
adatlap

 

 


A hír tulajdonosa: SZLOVÁKIAI MAGYAR ÍRÓK TÁRSASÁGA
http://www.szmit.sk

A hír webcíme:
http://www.szmit.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=1445