AOSS vyhlasuje Cenu P. O. Hviezdoslava a súťaž Wolkrova Polianka 2015
Dátum: 2015. augusztus 24. hétfő, 10:29
Rovat: Híreink


Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska vyhlasuje 52. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Wolkrova Polianka, ktorý si kladie za cieľ podporiť tvorivú iniciatívu mladých básnikov, resp. vytvárať priestor pre umeleckú sebarealizáciu talentovaných autorov. Podujatie organizuje Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) a Literárny fond v spolupráci s Mestom Vysoké Tatry.

Na súťaži sa môžu zúčastniť autori do 30 rokov, ktorí nemajú knižne vydané dielo umeleckej literatúry. Do súťaže možno prihlásiť najviac desať básnických textov v súhrnnom rozsahu 200 veršov. Práce vrátane kontaktných údajov treba zaslať v troch exemplároch na adresu: Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Laurinská 2, 815 08 Bratislava. Uzávierka súťaže bude 30. septembra 2015. Súťažné práce posúdi trojčlenná odborná porota, v ktorej budú zástupcovia AOSS a Literárneho fondu. Oceneným víťazom bude jeden laureát za príspevok mimoriadnej kvality. Porota udelí aj tri prémie a čestné uznania. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa za účasti ocenených autorov uskutoční začiatkom novembra 2015. Usporiadatelia súťaže odporučia publikovať ocenené práce v literárnych časopisoch.
AOSS zároveň vyhlasuje Cenu Pavla Országha Hviezdoslava, teda súťaž prekladateľov v oblasti prekladu slovenských literárnych diel do cudzích jazykov. Ocenený bude zahraničný prekladateľ, ktorý aktívne prekladá diela slovenských spisovateľov, píšucich v slovenskom jazyku. Popri členských organizáciách AOSS môže prekladateľov nominovať každý priaznivec slovenskej literatúry bez teritoriálneho alebo občianskeho obmedzenia.
Nominant musí spĺňať zásadnú podmienku - vydať svoj preklad v cudzom jazyku za hranicami SR. Jeho prekladateľská tvorba zo slovenskej literatúry by mala mať dlhodobý charakter. Nominácie treba, tak ako v prípade literárnej súťaže, poslať na adresu: Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Laurinská 2, 815 08 Bratislava.A hír tulajdonosa: SZLOVÁKIAI MAGYAR ÍRÓK TÁRSASÁGA
http://www.szmit.sk

A hír webcíme:
http://www.szmit.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=1714