Emlékkonferencia Turczel Lajos születésének 100. évfordulója alkalmából
Dátum: 2017. november 20. hétfő, 08:04
Rovat: Rendezvények


Írások mérlegen

„A humán értelmiséginek akkortájt olyan szerepeket is fel kellett vállalnia, amelyek ma már különálló szakmaként jelennek meg. Ezt az elhivatottságot volt képes elhinteni a Tanár Úr mindannyiunkban,  akik  diákjai  voltunk  valaha.  És  tette  ezt  nem  az  ószövetségi  próféták dühével,  hanem  megértéssel  és  enyhe  iróniával.  (…)  Empátia  nélkül  kinek  volna  mersze
fiatal  emberek  értelmét  és  érzelmeit  nyesegetni?  Irónia  nélkül  ki  tudja  felébreszteni  az értelmiségi mindenkori alaptulajdonságát, a kételkedést? És e kettő összekapcsolása nélkül ki  az  a  vakmerő  és  hiú  ember,  aki  pedagógusként  próbálja  megélni  az  életét?”
(Mészáros András)
„Kevés olyan kérdése lehet a nemzetiségi irodalmunknak, főként a két háború közti időszak irodalmának, amelyre Turczel Lajos munkásságát megkerülve érdemi választ lehetn e adni.”
(Szeberényi Zoltán)
„Szeretettel és féltéssel nyúl minden kezébe kerülő íráshoz.”
(Dobos László)
Program


2017. november 22. (szerda), Magyar Intézet, Pozsony
10:00 – 10:15 Megnyitó, köszöntő
(A tanácskozást köszönti: Molnár Imre intézetigazgató, Csehy Zoltán tanszékvezető.
Közreműködik: Récsei Noémi –szavalat, Szabó Klaudia – hárfa)
10:15 –11:00 Fried István plenáris előadása Turczel Lajos munkásságáról
Kávészünet
11:20– 11:40 Polgár Anikó: „Emberi mivoltában is idegen Meluzina”. Lesznai Anna
költészetének mitikus dimenziói
11:40 – 12:00  Mizser Attila: Ontológiák kora (Antológiák, kánonok, kommunikációs
stratégiák az ún. szlovákiai magyar irodalomban)
12:00 – 12:20 Petres Csizmadia Gabriella: Egy önéletírás transzkulturális dimenziói.
Gondolatok Mila Haugová Belső tükör című autobiográfiájáról
12:20 –12:40 Nagy Csilla: A saját kert (Tendenciák, attitűdök, beszédmódok Németh
Zoltán kritikusi tevékenységében)
12:40–13:00 Vita
Büféebéd
14:00–14:20 Krupp József: Az önmagát feltáró szöveg – és a kritika
14:20 – 14:40 L. Varga Péter: (Vers)esemény, hangoltság, kánon. Újabb
versantológiákról
14:40–15:00 Kulcsár-Szabó Zoltán: Fiatal költészeti antológiák az 1960-as/1970 es
években
Kávészünet
15:20–15:40  N. Tóth Anikó: Prózai archívumok mérlegen (Három antológiában feltárt
csehszlovákiai magyar prózarétegek)
15:40–16:00 Csehy Zoltán: „Nincs híd, ahol nincs mélység”. Szlovenszkói antológiák és
kisebbségi önreprezentáció a két világháború közt
16:00–16:20 Németh Zoltán: A futball Másikja. Transzkulturális és nemzeti
identitásképletek az Athletic Bilbao és a DAC csoportideológiájában
16: 20 – 16:40 Vita
17:00–17:30 A Turczel-díj és a Forbáth-díj átadása (a SZMÍT programja)
Laudációt mond: Nagy Csilla és Mizser Attila.
19:00 Vacsora
2017. november 23. (csütörtök)
Magyar Intézet, Pozsony
9:00 –9:20 Dusík Anikó: Az önértelmezési stratégiák és a „kánon”
9:20– 9:40 Bedecs László: A madárzsoké: a lóverseny tere Tandori Dezső
művészetében
9:40 – 10:00 Csiszár Gábor: Faludy György, a Népszava újságírója 1947–50
10:00 –10:20 Vita
Kávészünet
10:40 – 11:00 Bányai Éva: Testreprezentációk kortárs magyar prózaszövegekben
11:00 – 11:20 Vallasek Júlia: Rokkantak Lapja(i). Hadirokkantak önreprezentációja az
első világháborús magyar sajtóban
11:20 – 11:30 Vita
11:30 Zárszó
Szervezők, támogatók:
Szenczi Molnár Albert Társulás
Comenius Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Balassi Intézet – Pozsonyi Magyar Intézet
Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács
Szlovákiai Magyar Írók Társasága
A konferencia kapcsolódik a MTA Magyar Tudomány Ünnepe című
rendezvénysorozatához.
A rendezvényt a Szlovák Köztársaság Kisebbségi Kormánybiztosának Hivatala támogatja
Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra
národnostných menšín 2017

A hír tulajdonosa: SZLOVÁKIAI MAGYAR ÍRÓK TÁRSASÁGA
http://www.szmit.sk

A hír webcíme:
http://www.szmit.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=1889