PARTITÚRA
Dátum: 2008. március 03. hétfő, 08:20
Rovat: 100 éves a Nyugat


A Partitúra irodalomtudományi folyóiratként aposztrofálja magát. Két évfolyammal a háta mögött a nagyon fiatal lapok közé sorolható. 2006-ban két száma jelent meg a Kalligram Kiadó igazgatója, Szigeti László anyagi segítségének és H. Nagy Péter áldozatos szerkesztői mukájának köszönhetően.2007-től már a Sambucus Irodalomtudományi Társaság és a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara közös kiadványaként lát napvilágot. A tavalyi évben is két száma jelent meg, a második azonban duplaszámként, tehát bővített terjedelemben. Amennyiben ezt anyagi lehetőségeink megengedik, a jövőben (a 2008-as évet is beleszámítva) évenként három számot szeretnénk „kihozni”.  
 A szerkesztői törzsgárdát a 2001-ben alakult Sambucus Irodalomtudományi Társaság tagjai teszik ki (Bárczi Zsófia, Beke Zsolt, Csehy Zoltán, Keserű József, Kocur László, Németh Zoltán, Polgár Anikó, Rácz I. Péter, Sánta Szilárd, Vida Gergely), akik szerzőként is jelen vannak a lapban. A szerkesztőbizottság tagja még Mészáros András filozófus is. A jelenlegi főszerkesztő (Benyovszky Krisztián), a felelős szerkesztő (Keserű József) és az alapító szerkesztő (H. Nagy Péter) szintén a SIT tagjai. Mindazonáltal a Partitúra nem kíván sem egy társaság, sem egy irányzat kizárólagos fóruma lenni. Tudatosan törekszünk arra, hogy ne csak „hazai”, hanem külföldi szerzők írásáinak is helyet adjunk, eredetiben (magyarul) és fordításban. Eddig budapesti, pécsi, debreceni és kolozsvári egyetemi tanszékek és tudományos műhelyek kutatóitól – irodalomtörténészeitől és teoretikusaitól közöltünk tanulmányt, kritikát és szakfordítást (minden szám élén egy elismert külföldi szakember tanulmányának fordítása szerepel).  
A szlovákiai magyar irodalmi lapok (Irodalmi Szemle, Szőrös Kő, Kalligram) szintén közölnek filológiai tárgyú, elméleti szempontú vagy elemző jellegű tanulmányokat, de kijelenthető, hogy döntő mértékben nem ez határozza meg profiljukat: az irodalomtudományi szövegek csupán egy-egy rovat erejéig jelennek meg bennük, nagyobb teret szentelnek a szépirodalomnak, s a műfaji palettát tovább gazdagítják az esszék, recenziók, kritikák, valamint az írókkal, irodalmárokkal és más művészekkel készített interjúk és beszélgetések is. A Partitúra velük szemben kizárólag tanulmányokat és kritikákat közöl (előnyben részesítve a részletesebben argumentált szakkritikát), főként az irodalomtudomány, de ez mellett más művészetelméletek (film, színház, képzőművészet) és a filozófia tárgyköréből is. Ebben egyedülálló a többi, Szlovákiában megjelenő szakfolyóirat között: a Fórum Társadalomtudományi Szemle a társadalomtudományok szélesebb spektrumát vonultatja fel (szociológia, politológia, nyelvészet, néprajz, irodalomtörténet), az Eruditio – Educatióban (a komáromi Selye János Egyetem lapja) még nagyobb a tematikai és diszciplináris széttartás. Az irodalommal foglalkozó szakcikkek (mindkét említett lap irányultságából adódóan) a közölt szövegeknek csupán elenyésző hányadát teszik ki.
 A magyarországi lapok közül, profilját tekintve, leginkább a Literaturával, a Filológiai Közlönnyel és az Irodalomtörténettel rokonítható, annyiban viszont eltér tőlük, hogy a szlovákiai magyar irodalmi és tudományos élet rendezvényeihez (konferencia, szimpózium, vita) kapcsolódó szövegeket is közöl, és nagyobb teret ad a szláv nyelterület tudományos eredményeinek bemutatására és kritikai reflektálására is.
Benyovszky Krisztián


A hír tulajdonosa: SZLOVÁKIAI MAGYAR ÍRÓK TÁRSASÁGA
http://www.szmit.sk

A hír webcíme:
http://www.szmit.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=285