Bárka
Dátum: 2008. március 04. kedd, 08:30
Rovat: 100 éves a Nyugat


A tizenhatodik évfolyamában járó Bárka a  Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató Centrum kiadásában kéthavonként megjelenő, irodalmi, művészeti, társadalomtudományi folyóirat. 

A lap szerkesztői (Elek Tibor főszerk. Kiss László, Szabó Tibor) és közvetlen munkatársai (Grecsó Krisztián, Gyarmati Gabriella, Erdész Ádám, Kiss Ottó) az egyetemes magyar kultúrában gondolkodnak, és „arra törekszenek, hogy a Bárka nyitott, befogadó kész legyen minden érték iránt, tekintet nélkül a korra, nemre, származásra és lakhelyre, az uralkodó és háttérbe szorított kánonokhoz, a különböző művészeti irányzatokhoz, csoportokhoz való tartozásra. Tudatos kánontörés a céljuk, irodalmi és művészeti vizeink keresztül- kasul hajózása, egy olyan termékeny eklektika létrehozása a Bárkában, amely a különböző szemlélet-és beszédmódok, formaelvek szerint létrejött alkotásokat szükségszerűen dialóguskényszerbe hozza, talán a szerzőknek sem ellenére, de mindenképpen az olvasó örömére” (ahogy Elek Tibor a 2000/1. szám Olvasóköszöntő zárszójában megfogalmazta).
A szerkesztők bíznak abban, hogy a regionalitás és az egyetemesség a minőség- és értékelvű szemlélet-és gondolkodásmód keretei között nincs feloldhatatlan ellentmondásban egymással; a látszólag lokális érdekeltségű témáknak és a térségben élő, ide kötődő szerzőknek a „vidéki” folyóiratok többségénél hangsúlyosabb szerepeltetésével ezt bizonyítják is. Alkalmanként helyet biztosítanak a lapban a társadalomtudományi anyagoknak is, azt remélve, hogy az irodalmi, művészeti és a társadalomtudományi érdeklődésű olvasóközönség között vannak még átfedések, átjárások, s publikálási lehetőséget teremtve ezáltal a régióbeli tudományos műhelyek munkatársainak is.
A fentiekből következően a lap szerzői között éppúgy megtalálhatjuk a kortárs magyar irodalom különböző irányzatokat képviselő élvonalbeli magyarországi és Magyarország határain túli szerzőit,  a fiatalabb generációk tehetséges alkotóit,  mint a szűkebb régió szellemi, művészeti, irodalmi életének jeles képviselőit.
Szerkezetileg az egyes számok három nagyobb egységre tagolhatók: a  verseket, prózákat, interjúkat, esszéket közlő szépirodalmi összeállítás után egy Műhely-nek elnevezett tanulmányblokk következik, amin belül a tartalomban csillagok jelzik az elkülönülő tematikus művészeti (általában irodalmi, képzőművészeti),  illetve társadalomtudományi részegységeket, majd Figyelő címmel egy általában 5-6 írást közlő kritikarovattal zárul a lap.
Az elmúlt években a szerkesztőknek sikerült egy olyan karakteres arcélt kialakítaniuk, ami a folyóiratpiacon mára már egyedivé teszi a lapot. A helyi és az országos írott, illetve elektronikus média rendre elismeréssel számol be a Bárka aktuális számairól, hangsúlyozva többek között azt, hogy a lap hasábjain olyan alkotókkal és írásokkal lehet egymás mellett találkozni, melyekkel általában így együtt nem, inkább csak különböző folyóiratokban.
A szerkesztők Ezer éve a Körösök mentén címmel 2000-ben és 2001-ben is egy-egy millenniumi összeállításban próbálták meg felvillantani, hogy mit adott az elmúlt évezredben a békési régió a magyarságnak és a világnak a kultúra, művészetek, a tudomány területén. Az elmúlt évek számai közül kiemelkedő figyelmet kaptak a Magyar líra az ezredfordulón és a Magyar próza az ezredfordulón című (a Gyulai Várszínházzal közösen rendezett) fesztivál és konferencia anyagát megjelentető 2000/5.és 6., illetve 2001/5. és 6. számok és Sárkányfű nemzedéket bemutató, illetve a folyóiratra emlékező 2002/2. szám. A legutóbbi években az Irodalmi humor fesztivál és konferencia anyagát nyilvánosság elé táró 2003/5. és  2005/5. 2007/5. szám érdemelte ki az olvasók részéről a legnagyobb elismerést.
A Bárka szerkesztősége, munkatársai nemcsak a nyomtatott, de az élő, személyes irodalmi ismeretterjesztést is fontosnak tartják, ezért rendszeresen járnak nemcsak a régióban, de országszerte, sőt a határon túl is a folyóiratot és munkatársait bemutató, író-olvasó találkozókra.
2007 januárjától a szerkesztőség elindította a lap online, magazin változatát. A
www.barkaonline.hu egy teljes spektrumú irodalmi portál, hírekkel, helyszíni tudósításokkal, kritikákkal és első nyilvánosságú irodalmi alkotásokkal. Hetente többször frissülő oldalain bemutatják az aktuális lapszámokat, ízelítőt adnak a következő számokból,  kortárs magyar írókkal készített interjúkat közölnek, a szerkesztőségi műhely munkatársainak és vendég szerzőinek másutt nem olvasható, izgalmas tárcáit ajánlják a látogatók figyelmébe.
A szerkesztőség minden év végén díjat adományoz azoknak a laphoz kötődő szerzőknek, akik az adott évben jelentős publikációval, publikációkkal gazdagították a folyóiratot és olvasóit. 2000-ben Berniczky Éva, Erdész Ádám, Szilágyi Márton, Tandori Dezső, 2001-ben Németh Zoltán, Papp Endre, Podmaniczky Szilárd, Újházy László, 2002-ben Szilágyi András, Szilágyi Zsófia és Zalán Tibor kapta, 2003-ban Grendel Lajos, Nagy Gáspár, Szepesi Attila, Varró Dániel, 2004-ben Kiss László, Körmendi Lajos, Vámos Miklós, 2005-ben Nagy Mihály Tibor és Tarján Tamás, 2006-ban Balogh Tamás és Magyari Barna, 2007-ben Banner Zoltán és Bogdán László  kapta a díjat.
A folyóirat megjelenését támogatja az NKA, Békés Megye Önkormányzata és Békéscsaba Megyei Jogú Város.
Elek Tibor
Főszerkesztő


A hír tulajdonosa: SZLOVÁKIAI MAGYAR ÍRÓK TÁRSASÁGA
http://www.szmit.sk

A hír webcíme:
http://www.szmit.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=290