Pozvánka
Dátum: 2008. június 05. csütörtök, 10:52
Rovat:


Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku
Vás srdečne pozýva

NA JUBILEJNÉ STRETNUTIE IRÓDIE,

ktoré sa uskutoční 21. júna 2008 (v sobotu).Záštitu nad podujatím prevzal Gejza Pischinger, primátor mesta Nové Zámky.

Program:

9.00  Otvorená dielňa – spoločné stretnutie mladých literátov a mentorov
  Čestný hosť stretnutia: Lajos Grendel – laureát Kossuthovej ceny a
 bývalý mentor členov Iródie

14.00  Zdravice:
Margit Berényiová – predsedníčka MO Csemadoku v Nových Zámkoch
Marta Szilágyiová – riaditeľka Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch

Zdravice bývalých vedúcich predstaviteľov inštitúcií, ktoré sa organizačne podieľali na stretnutiach Iródie:
Peter Plichta – bývalý predseda MO Csemadoku v Nových Zámkoch
Marta Weissová – bývalá riaditeľka Okresnej knižnice v Nových Zámkoch
 
(Ir)ód(i)a slobody:
Tibor Elek – literárny kritik, šéfredaktor časopisu Bárka

Autonómne myslenie a Iródia
Károly Tóth – riaditeľ Fórum inštitútu pre výskum menšín

Prezentácia zbierky Az együttgondolkodás iskolája  (Škola spoločného zmýšľania):
László Tóth – laureát Ceny Józsefa Attilu

Čo robí zmýšľanie spoločným?
Gyula Hodossy – predseda Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku

Fórum
Recepcia:
Prípitok prednesie Gejza Pischinger, primátor mesta Nové Zámky.

V čase trvania stretnutia bude záujemcom prístupná výstava šamorínskej nadácie Bibliotheca Hungarica, ktorá predstavuje knižné publikácie členov Iródie za uplynulých 25 rokov.

Spoluorganizátori: MO Csemadoku v Nových Zámkoch
Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch
Podujatie podporili: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Samospráva mesta Nové Zámky
Miesto konania: MO Csemadoku v Nových Zámkoch, Petőfiho 6

Informácie: SZMÍT, Alžbetínske nám. 1203/1, 92901 Dunajská Streda
 tel.: 031/552-79-64, 0911/239-479A hír tulajdonosa: SZLOVÁKIAI MAGYAR ÍRÓK TÁRSASÁGA
http://www.szmit.sk

A hír webcíme:
http://www.szmit.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=365