OPUS 2010/6
Dátum: 2011. február 21. hétfő, 11:15
Rovat: KönyvajánlóTartalom
Opus 9., 2010/6 (Melléklet: Peron)

Horizontok (22)
Tőzsér Árpád: 1999 (Naplójegyzetek) 11
Polgár Anikó: Ámulsz, Iphigeneia?; Hekabé az idősek otthonában [versek] 2
Petőcz András: Másnap [regényrészlet] 8
Iancu Laura: Hiányzik olykor [vers] 1

Tokaj 2010 (21)
András Sándor: Két ajánlat és egy megállapítás 5
Bárczi Zsófia: A szlovákiai magyar irodalom fejlődéstörténete a ’80-as évekig 8
Németh Zoltán: A szlovákiai magyar irodalom és a bűvös tükör (Mostoha-variációk) 8

Interjú (20)
M. Csepécz Szilvia: „Megromlik a szótlanság”. Beszélgetés az 50 éves Hodossy Gyulával 20

Tokaj 2010 (19)
Csehy Zoltán: Felvidéki lapozó. Gondolatok a (cseh) szlovákiai magyar folyóirat-kultúráról 1958-tól máig 7
Tóth László: Az egész a részben. Magyar könyvkiadás Szlovákiában 1989–2009 7
Szalay Zoltán: Nemzedékek nyomában, avagy a húszévesek és a világ 5

Palimpszeszt (14)
Vörös István: A Mann-paradigma [esszé] 6
Paul Aretzu: A színész saját életszerepében (Balázs F. Attila: Missa bestialis) [recenzió] 4
Hushegyi Gábor: TransArt Communication Public Dialog [bemutatószöveg] 4
A SZLOVÁKIAI MAGYAR IRODALOMRÓL – TÖBB NÉZŐPONTBÓL
Megjelent az OPUS 2010/6. száma

Szépirodalmi összeállítással indul az Opus legújabb, ez évi utolsó száma, melyet – Horizontok összefoglaló cím alatt – Tőzsér Árpád naplójegyzetei (1999) nyitnak. Itt olvasható továbbá Petőcz András Másnap című új regényének részlete, versekkel pedig Polgár Anikó  (Ámulsz, Iphigeneia?; Hekabé az idősek otthonában) és Iancu Laura (Hiányzik olykor) jelentkezik.

Az új lapszám következő összeállítása a nyári Tokaji Írótábort idézi, melynek előadásai az idén A magyar irodalom égtájai kérdésköréhez igazodtak. A két részre tagolt Tokaj 2010 blokkban elsőként András Sándor Két ajánlat és egy megállapítás című, a nyugati magyar irodalom kérdéseivel indító, de általános érvényű tanulságokat kereső előadása olvasható, amelyet a (cseh)szlovákiai magyar irodalom, írásbeliség évtizedei fölött szemlét tartó tanulmányok követnek. Így Bárczi Zsófia A szlovákiai magyar irodalom fejlődéstörténetével foglalkozik az 1980-as évekig, míg Németh Zoltán az utóbbi két évtized történéseit, jelenségeit foglalja össze (A szlovákiai magyar irodalom és a bűvös tükör). A szlovákiai magyar irodalmi sajtóról Csehy Zoltán (Felvidéki lapozó), könyvkiadásról Tóth László (Az egész a részben), a pályakezdők helyzetéről, lehetőségeiről pedig Szalay Zoltán (Nemzedékek nyomában, avagy a húszévesek és a világ) értekezik.

Sok ponton az előző blokk tárgyához, felvetéseihez illeszkedő terjedelmes beszélgetést közöl a lap M. Csepécz Szilvia tollából az ez évben 50. születésnapját ünnepelt Hodossy Gyulával („Megromlik a szótlanság”).  

A Palimpszeszt szövegtömböt ezúttal három írás adja. Vörös István A Mann-paradigma című esszéje Thomas Mann Királyi fenség és a cseh Ladislav Klíma Šternenhoch herceg szenvedései című regényei között keres párhuzamokat; a román Paul Aretzu A színész saját életszerepében című írása Balázs F. Attila Missa bestialis című verseskötetét járja körül. A szám képzőművészeti anyagát ezúttal is Hushegyi Gábor állította össze, s ő írt hozzá ismertetőt is (TransArt Communication Public Dialog).

A folyóirat legújabb számának mellékletét a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának ez évi 2. számú Tájékoztatója adja, mely ismerteti a szervezet idei rendezvényeit, tájékoztat íróink legfrissebb (irodalmi) díjairól, illetve képeket villant fel a szervezeti életből.
 

A hír tulajdonosa: SZLOVÁKIAI MAGYAR ÍRÓK TÁRSASÁGA
http://www.szmit.sk

A hír webcíme:
http://www.szmit.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=1103