OPUS 2011/1
Dátum: 2011. február 21. hétfő, 11:53
Rovat: Könyvajánló


Az idei év első Opusát Grendel Lajos értékelése nyitja az Arany Opus Díj 2010 műveiről, majd a nyertes alkotás, Fellinger Károly Köpködő című versciklusa következik. Ezután egy komolyabb hangvételű írás kap helyet H. Nagy Péter tollából, aki a nemrégiben elhunyt József Attila-díjas Bodor Béla képzőművész, író, költő, szerkesztőre emlékezik, s ennek kapcsán közöl egy levelet, melyet egyetemistaként 1996-ban kapott a szerkesztőtől.
   


A Horizontok fejezetet Németh Zoltán lírája kezdi, majd ehhez csatlakozik Bányai Tamás prózája és Varga Imre Egy haiku-életrajz című versciklusa. A sort Kulcsár Ferenc versei zárják. 
A következőkben naplórészleteket olvashatunk, elsőként a Kossuth-díjas Tőzsér Árpád 1999-es emlékeiből. Őt Mészáros András Egy megkésett kazuista irodalmi naplója címszavakban című szövege követi, melyből megtudhatjuk, mit is jelentenek az „agelasztia”, az „áhítat”, a „látás hatalma” és az „apokrif” kifejezések. Lakits István Befejezetlen jelen című regényrészlete a Bene� halálát és a prágai fordulatot követő időszakról szól, majd Kmeczkó Mihály életének utolsó éveiben vezetett naplóiból olvashatunk részletet. A naplófüzetekből a közelmúltban Tóth László szerkesztésében jelent meg a leÉpülésem naplója I. című kötet a Lilium Aurum Kiadó gondozásában. A Napló-memoár elnevezésű fejezet utolsó megállója Poór József Időkapu elnevezésű elbeszélése Részletek – Jankovich István életéről és munkásságáról alcímmel. 
Az uralmat a lap hasábjain ismét a Horizontok veszi át, s Szászi Zoltán versét Ardamica Zorán novellája követi. Utánuk Halmai Tamás kisprózái és Ayhan Gökhan versei olvashatók. 
A Palimpszeszt Petres Csizmadia Gabriella Nyelvész a pokolban – egy fordíthatatlan nyelv hálójában című tanulmányával indul, mely Karinthy Ferenc Epepe című regényét boncolgatja. Ezt Mizser Attila Polgár Anikó Régésznő körömcipőben elnevezésű kötetéről szóló recenziója követi, majd Leckési Anikó Borbély Szilárd A Testhez című kötetét mutatja be. A recenziók sorát Kiss Tímea írása zárja a Parazita könyvek ötödik kiadványáról, az Ütköző világok címűről. Végül, mint már megszokhattuk, Hushegyi Gábor mutatja be röviden a megjelent folyóiratban szereplő képzőművészeti alkotások megvalósítóját, ebben az esetben Szentpétery Ádám, geometrikus művészt. 
Ez év első számának mellékletében a tavalyi év Szlovákiában megjelent magyar könyveit soroljuk fel, összesen 232 darabot. Bibliográfiánk alapjául a Szlovák Nemzeti Könyvtár adatbázisa szolgált. Tartalom

Arany Opus Díj 2010
Grendel Lajos: Az Arany Opus Díj 2010 
pályázat értékelése ........................................2
Fellinger Károly: Köpködő [versciklus] .................4
Dokumentum
H. Nagy Péter: Bodor Béla levele elé.................14
Bodor Béla levele H. Nagy Péternek
(1996. augusztus 22.) ..................................16
Horizontok
Németh Zoltán: Geometria; A másik oldal;
Tej; Papírok; Vérfolt; Mondat; Macskabél
[versek]........................................................21
Bányai Tamás: Örök harag [novella]...................24
Varga Imre: Egy haiku-életrajz [versciklus] .........27
Kulcsár Ferenc: Verset írok; Rémület;
Impromptu [versek] .....................................30
Napló – Memoár
Tőzsér Árpád: Miért habozik Hamlet.
Naplójegyzetek 1999-ből ............................31
Mészáros András: Egy megkésett kazuista
irodalmi naplója címszavakban ....................36
Lakits István: Befejezett jelen (részlet) ...............42
Kmeczkó Mihály: leÉpülésem naplója (részlet) ....47
Poór József: Időkapu (részlet) ............................54
Horizontok
Szászi Zoltán: Képváró [vers].............................64
Ardamica Zorán: A civil [novella] ......................66
Halmai Tamás: Karrier; Mesterek;
A tengerszelídítő [elbeszélések]...................74
Ayhan Gökhan: Apabátya; Utoljára; Reggel;
Apatan; Élő táj [versek]................................76
Palimpszeszt
Petres Csizmadia Gabriella: Nyelvész
a pokolban – egy fordíthatatlan nyelv
hálójában [tanulmány]..................................80
Mizser Attila: Egy régésznő feltárása
(Polgár Anikó: Régésznő körömcipőben)
[recenzió].....................................................86
Leczkési Anikó: A hanyatló anyag (Borbély
Szilárd: A Testhez) [recenzió].......................88
Kiss Tímea: „Rossznak gondolod a világot?
Látnod kellene a többit!” (Ütköző világok)
[recenzió].....................................................92
Hushegyi Gábor: Szentpétery Ádám –
Színarchitektúra [bemutatószöveg] ..............98
Munkatársaink ...............................................100


A hír tulajdonosa: SZLOVÁKIAI MAGYAR ÍRÓK TÁRSASÁGA
http://www.szmit.sk

A hír webcíme:
http://www.szmit.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=1104