Nyílt levél/Állásfoglalás
Dátum: 2013. szeptember 12. csütörtök, 10:54
Rovat: Híreink


Tisztelt Elnök úr! 2013. július 7.
Tisztelt Választmány!

Mint ismeretes, 2013. június 14-én került sor a jubilánsok éves köszöntésére. Ezt a szép és nemes gesztusokban bővelkedő alkalmat azonban egy kellemetlen „váratlan” esemény zavarta meg: Fekete György fellépése és szónoklata. Fekete György a magyar kultúra egyik legmegosztóbb személyisége, aki dilettáns és fasisztoid (antiszemita) kijelentéseivel, öntetszelgő hatalmaskodásaival nem csak azt az intézményt járatta le, melyet hivatalosan rábíztak, de a magyarság nemes etikai hagyományait, a toleranciát is sárba tiporta. Fekete számtalanszor bizonyította: az irodalomhoz nem ért, irodalmi kérdésekben megnyilatkozásai dilettánsak, felületesek, számos esetben sértőek és kirekesztőek, elég csak hírhedt, Konrád Györgyről szóló mondatait felidézni. 


Értetlenül állunk a szervezők, illetve az őket reprezentáló választmány esemény alatti és utáni tétlensége előtt. E tétlenségből talán nem túlzás arra következtetni, hogy esetleg Fekete György fellépésével előre számoltak. 
Kétségtelen, hogy a SZMÍT egyes tagjainál korábban is érződtek radikális ideológiai elmozdulások, a Fekete György-féle kirekesztő magyarságmodell viszont egyenesen elfogadhatatlan, és kisebbségi helyzetben különösképpen veszélyes.
Ezúton felszólítjuk a választmányt, hogy nyilvános nyilatkozatban adjon magyarázatot, mit keresett Fekete szónokként a rendezvényen, fejtse ki, miféle együttműködésre törekszik Fekete Györggyel, illetve az általa képviselt Magyar Művészeti Akadémiával, határolódjon el a szélsőségektől, s jelezze, mely írószervezetekkel és miként képzeli el a SZMÍT további együttműködési rendszerét.
Amennyiben ezt a tisztelt választmány elmulasztja, és levelünkre nem érkezik érdemi, megnyugtató válasz, kérni fogjuk tagságunk megszüntetését.
Aggasztónak találjuk továbbá az Opus című folyóirat körüli helyzetet: a félreértések elkerülése végett itt is kérjük a tagság azonnali, objektív, nyilvános tájékoztatását.Barak László
Beke Zsolt
Csehy Zoltán
Görözdi Judit
Hajtman Béla
Hunčík Péter
Keserű József
Macsovszky Péter
Németh Zoltán
N. Tóth Anikó
Mizser Attila 
Polgár Anikó
Sánta Szilárd
Vida Gergely

ÁLLÁSFOGLALÁS:

Tisztelt Írótársak!
 
Július 15-ei leveletekre reagálva a Szlovákiai Magyar Írók Társasága választmánya a mellékelt állásfoglalást fogadta el 6 igen (Hizsnyai Zoltán, H. Nagy Péter, Juhász Katalin, Mészáros András, Pénzes Tímea, Z. Németh István), és 1 nem szavazattal (Tóth László). 
 
Kedves Barátaim!
 
A magam nevében szeretném megjegyezni, hogy folyton-folyvást törekszem arra, hogy munkámat a Szlovákiai Magyar Írók Társasága alapszabályának megfelelően politikamentesen végezzem. Igyekszem megelőzni, hogy a Szlovákiai Magyar Írók Társasága munkájába bárminemű politikai irányzat alkotó módon ne férkőzhessen be.  Ennek megfelelően mindennemű politikai indíttatású zsarolást, szélsőséges politikai nézeteket a választmánnyal egyetemben én is mélyen elítélek. 
 
Üdvözlettel:
                                  Hodossy Gyula
                                          elnökA SZMÍT Választmányának állásfoglalása

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága (SZMÍT) 2013. június 4-én köszöntötte ez évi jubiláns tagjait a Pozsonyi Magyar  Intézet székházában tartott ünnepségen. A köszöntéseket megelőzően felszólalt a Magyar Művészeti Akadémia jelen levő elnöke, a köszöntések után pedig Sunyovszky Sylvia könyvének bemutatójára került sor. A jubilánsok köszöntésének és az MMA elnöke felszólalásának ilyetén összekapcsolását nyílt levélben nehezményezte a SZMÍT 14 neves tagja. A levélben felszólították a SZMÍT elnökét és választmányát, hogy nyilvános nyilatkozatban adjon magyarázatot arra, „mit keresett Fekete György szónokként a rendezvényen, fejtse ki, miféle együttműködésre törekszik Fekete Györggyel, illetve az általa képviselt Magyar Művészeti Akadémiával, határolódjon el a szélsőségektől, s jelezze, mely írószervezetekkel s miként képzeli el a SZMÍT további együttműködési rendszerét”.
A nyílt levél megfogalmazói másodsorban azt is kérik, hogy a Választmány tájékoztassa a tagságot „az Opus című folyóirat körüli helyzetről”.
A kérdések első csoportjával kapcsolatban a Választmány mindenekelőtt leszögezi, hogy Fekete György jelenléte és fellépése a SZMÍT rendezvényén a Választmány jelen levő tagjait is meglepetésként érte. Erről ugyanis semmilyen megelőző információt nem kaptunk a Kulturális Intézet igazgatójától, mi magunk pedig semmilyen ezt illető megelőző megegyezésben vagy döntésben nem vettünk részt. Fekete György felszólalását így nem tudtuk befolyásolni, mivel meghívója és felkérője kizárólag a Pozsonyi Magyar Intézet volt.
A SZMÍT Választmányának címzett nyílt levélben foglaltak azonban túlmutatnak ezeken a tényeken, és komoly irodalomértelmezési, irodalomszervezési és ideológiai problémákat feszegetnek. A velük kapcsolatos kérdések megválaszolását a Választmány is fontosnak tartja, ezért köszönet illeti a levél megfogalmazóit és aláíróit, mert a Társaság Alapszabályzatában is rögzített eszmei álláspontunk nyomatékosítására késztetnek bennünket.
A SZMÍT választmánya az irodalmi értékek értelmezésében egyöntetűen az immanencia elvét tekinti a legfontosabbnak, azaz az irodalom funkcióit magához az irodalmisághoz, nem pedig külső, szociológiai és ideológiai determinánsokhoz köti. Rendezvényeink meghívottjai között nem szerepeltek és a jövőben sem szerepelnek majd szélsőséges nézeteikről ismert személyek. A SZMÍT irodalomszervezési tevékenységében mindemellett ugyancsak az alapszabályában lefektetett elvek nyomán együttműködik más irodalmi és művészeti társaságokkal. 
Fekete György rasszista kijelentéseit elítéljük, a nevéhez kapcsolt kirekesztő/megosztó kultúrpolitikával a SZMÍT nem azonosul, minden ilyen megnyilatkozást elutasít, akárhonnan és akárkitől érkezzen is az. 
A SZMÍT Választmánya ugyanis a múltban is elhatárolódott, és a jövőben is el fog határolódni mindenfajta politikai és ideológiai szélsőségtől, és ezt nem fogja beengedni a SZMÍT szervezeti keretei közé. Mindemellett azonban, természetesen, nincs és nem is lehet befolyásunk a SZMÍT tagjainak politikai és ideológiai meggyőződésére, amelyet szigorúan magánügynek tekintünk. Amennyiben azonban ezek a meggyőződések szélsőségeseknek tekinthetők, és nyilvánosságot is kapnak, a SZMÍT szervezeti szabályzata lehetőséget nyújt ezek tisztázására, illetve visszautasítására az etikai bizottság működésén keresztül. Súlyos etikai vétség esetén a tagság megszüntetése is kezdeményezhető.
A szóban forgó levélben megfogalmazott, és az Opus folyóiratot érintő második kérdést illetően a Választmány a következőkről tájékoztatja a tagságot: 1. A Választmány külön ülésen foglalkozott az Opus gazdálkodásával, struktúrájával és terjesztésével/menedzselésével, valamint az ezekből adódó illetékességi-hatásköri, továbbá a lap hatékonyságát érintő kérdésekkel, és úgy határozott, hogy döntéseket az augusztusi rendes ülésén fog hozni. 2. A lap szerkesztői koncepcióját érintő kérdésekkel a Választmány a szóban forgó rendkívüli ülésén nem foglalkozott, és ahogy a múltban, úgy a jövőben sem kíván foglalkozni. 3. A SZMÍT augusztusi választmányi ülésén a Kiadó (a SZMÍT mindenkori elnöke) és a mindenkori főszerkesztő közti viszonnyal, a mindenkori főszerkesztő munkakörének pontosításával, valamint a laphoz kapcsolódó alapítói szándék körülhatárolásával kíván foglalkozni.

Dunaszerdahely, 2013. 8. 1.


A hír tulajdonosa: SZLOVÁKIAI MAGYAR ÍRÓK TÁRSASÁGA
http://www.szmit.sk

A hír webcíme:
http://www.szmit.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=1524