Jelige: Márvány
Dátum: 2015. november 03. kedd, 11:53
Rovat: Arany Opus Díj 2015


Ily jeleket tettem

Lipcsey György-dalok


Lóistráng-inakkal gyürkőztem a fával

Kezdetekben volt a bicska s a borotva,
sugalmukban bíztam eleitől fogva:

kivéstem a vakot a fából, hogy lásson,
világa legyen a vakondok-világon,

s korsóval kínáltam a sóvárgó szegényt,
hörpintsen egeket: szivárványt, reményt.

Gyöngyök és göröngyök, veríték, szerelem
nyílott az ágakon, minden falevelen,

regös dal és zsoltár, régi regék árván
aludtak a kőben, s rejtegette márvány

hitünket és vágyunk földben érő szavát:
faragtam harangot, megkonduló jaját

hallja a súlyoktól földre hajló gazda,
s találjon áradó, növekvő vigaszra.

Lóistráng-inakkal gyürkőztem a fával:
– Nyűjed, vágjad, hámozd, amíg végül rád vall,

s Isten tudja, miért, leszel meglett férfi,
az, ki akáctörzsből, diórönkből néz ki.

Emésztő hit, üszög, mélyben égő erő
vezette a vésőm. Márványból tört elő

szerelem vesszeje, ág-boga, indája,
dús föld és ég vize, szenvedélyek árja,

és fából született istenvirága-szép
asszonyi áradás: ünnep és ölelés.

Hold érlelt, égverés, szél tépte hajtásom,
gyökéríz volt napom, könnyízű az álmom,

miként a teremtés, az Isten és a kör,
körbegondolt voltam, fájdalmas és tömör,

így akarta sorsom, én is így akartam,
tűznehéz, tündöklő terhek voltak rajtam.

Apám arcán jövőm, mint virág, megéledt,
gyűrt homlok, égő szem, utolsó ítélet:

nyűtt kalapja s ezer tüskés évnek csendje
árnyékot vetett a folyton vérző sebre,

s lázainak mélyén irgalom csöndje várt,
benne állt otthonunk, benne nőtt Déva-vár.

Pirkadat, virulás, verdesés, vér, halál
volt a mi múlt időnk. És megáldott varázs:

anyaméhből növő kaszanyél és kereszt,
mely megtart és ölel, megkötöz, nem ereszt.Kővadon tüskéje feketén ragyog

Örök változásban
születek egyre,
végtelen alakban
maradván egybe’,

az álmomból ömlő
mennyei dózist
magába issza a
metamorfózis:

rejtelmet cipelve
jeleket írok,
húsevő virágként
csukódom, nyílok.

Férfikar-husángok
átfonnak, védnek,
rügyeket eresztvén
fordulnak fénynek:

gyökérző ablakrács
növeszti szárnyát,
ég vinné, föld húzza
ezeregy ágát.

Göcsörtös, kígyózó,
meztelen suháng
szívemet strázsálja
őrangyal gyanánt:

tömör, zárt és kemény,
akár a sírkő,
s áttört, lágy és nyitott,
épp, mint a bölcső.

Halott és eleven:
kő meg fa beszél,
és vélük peng, suhog
márvány és kötél,

vaskarom-lombsátor
suhog: Itt vagyok!
Kővadon tüskéje
feketén ragyog,

világtengely-póznák
mennyekbe nyílnak,
fustélyok, dorongok
Istenért nyúlnak,

s röpülni kész, szúrós
dorong és fustély
mutatja: az álnok,
tövises itt-lét

enigma csak, mely
piheként elszáll.
Lélek és lélek közt
lúdbőrző harc áll!

Ág-bogak öklelik
bennem a halált,
az ősi formarend
keresztbe, haránt

építget szivemben
teremtés-tervet –
gúlahad, hasábok
életre kelnek:

sárkányölő Szent György
mészkőben, vasban,
Utolsó vacsora
sasmadarakban,

bikaszarvú totem,
vajákos, táltos
gránit- s vaserdőben
fel-alá járdos.

Infernóba húznak
göbös ág-kapuk?
Vagy rajtuk a lelkem
mennyvilágba jut?

Esetleg a mélybe
húz le talánya,
oda, hol a csöndnek
nyílik a zárja?

Ki tudhatná? Trónok
fényesség alatt
kifosztva, prédaként,
szótlan állanak!

S amodább vashegyű
kúpok merednek –
nyújtózva hófehér,
márvány egeknek!Megszabadított-szépek

Ágas-bogas élet, halál:
nap tüze szült és hold-hideg,
belőlük gyúrtam, fanyüvő,
esküvést, mítoszt és hitet.

Diófa szült, márvány, kötél,
súlyos tömbök: kő és bánat.
Teremtés, vágy, kelepce-csönd,
tövisek, vad akácágak.

És hát a bronz, hogy véle is
szüljek és újjá szülessek:
egy másmilyen formarendben
tisztítótüzet keressek.

Világtalan, nem-jó idők
varjúéj-hazugságai
bőröndök vak börtönéből
világgá vágytak szállani:

mániákus megszállottak
hóesése sírt, szél dudált,
a vagonokban zokogtak
öregek, várandós anyák,

ötvenkilós kufferokkal
ment a téboly Szudétákra,
szuronyos puskák hegye közt
glédákba rakva, s felhányva

egymás fölé: bronzkoporsók
rézfülekkel és -pántokkal,
temetőnyi bánat-csöndben
hollófekete átokkal.

Titokzatos konstrukciók,
rejtélyes architektúrák,
átlőtt, tömlöc-rácsozatú
hengerek, hasábok, gúlák

poklukba zárnak, méhükbe.
Hívnak, lesd meg a titkukat,
s bugyraikból réseken át
keress a térbe kiutat,

járd körbe a tengelyekre
felfűzött torony-testeket:
e talányos törvényeknek
önként engedelmeseket.

Burkolt belső tereikben
meditálj csak e roncsokon:
magasba törnek, taszítnak,
lelkednek mégis mind rokon –

otthonos jövőből-múltból
e kapocs föld és ég között,
isteni köre, szférája
köreiddel már ütközött:

vágyódást érzel szállani
a csiszolt, szép csodába,
a groteszk és a paradox,
bizarr transzcendenciába.

Vagy Bábel-tornyok romjait
véled itt sorjázva látni,
mik szétesnek, mert nem lehet
általuk csillagra hágni,

így mutatván az emberi
vesződséget. S hogy bízva bízz:
tornyainak hűs lapjain
díszek és sávok, tiszta fríz,

s földanyánk menedékei:
szirthasadékok, leshelyek,
Isten árnya, vizek öble,
sziklaodúk és emberek,

kik gyötrődve kirobbannak
a roncsok közül és élnek:
térbeforgatott-sugárzók
és megszabadított-szépek,

s vért keverve kövek közé
holnapokat raknak egyre,
vért kevernek, verítéket,
új meg új formát teremtve:

épp amint a kezdetekben,
földből fakadón, szilárdan,
emelvén a Déva várát
láthatatlanul, nagy lázban,

és amint bronz-Anonymus
– örökös szókat keresve –
karcolgatják históriánk
rendíthetetlen egekre.Tegnapnak, holnapnak


Formát adtam láznak, vigasznak és gyásznak
tereinken, ahol bronzban-hitben állnak

vigyázói dalnak, kardnak és kenyérnek,
égzengésben s mikor ébrednek a fények.

Vajk, alias Sanctus Stephanus Rex Vajkán
nyírfák alatt, csöndben, ezer évet dajkál,

s Városomban – ott is ő áll önnön terén,
sámán bronzpántokkal koronázva fején.

Nagymegyeren Mátyás, nagy királyunk kezén
holló vigyáz tudást és reneszánsz reményt,

s Csallóköz közepén a fenséges madár
dicsőségoszlopon évezred óta áll –

évezred óta vár végső szabadságra:
körbelengi hite és tündérszép álma.

Emlékoszlopok és szárnyaló életfák
századaink becsét, sugarait adják

ősrovással, jellel, körökkel és keggyel,
feltárulkozással, megdőlt szent kereszttel,

s fák között, a Fiú feszülete előtt,
mennyekbe esengve s térdre hajtva le főt

örök nő siratja – lány, anya, feleség –
azt, kinek harc tüze emésztette nevét.

Petőfi és Arany gránitban meg fában
telek haván, szélben, tűző napsugárban

János vitézt, Toldit küldik közénk, lássuk
varázslatos szívük, világszabadságuk,

s Bartók, az ősvilág vándora, a tiszta
forrásban fürdik és tigrisszeme mintha

irdatlan magasban kerubokat látna –
könnyeket indít el tengerző magánya.

A mélységes mély múlt ölelte igézet
vezette a kezem, mutatván, mivé lett

Jézus a botrányfán. S Móricz, Kodály arca
miért lett márványba, vasakba takarva:

külön-világ mindük, Bihari, Vámbéry,
az üdvüket mégis az élőktől kérik,

éppen mint téglák közt Esterházy János,
kinek szava éget, s mint imánk, világos.

Ilyen óment tettem tegnapnak, holnapnak,
örök jelenünkben valamennyi napnak –

róluk, akik szerte töprengően várnak:
őrizői láznak, vigasznak és gyásznak.

A hír tulajdonosa: SZLOVÁKIAI MAGYAR ÍRÓK TÁRSASÁGA
http://www.szmit.sk

A hír webcíme:
http://www.szmit.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=1730