Program Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku
Dátum: 2008. január 25. péntek, 12:57
Rovat: Híreink


Program Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku
na rok 2008


- 28. marec – Nyugat (Západ) oslavuje storočnicu – stretnutie zástupcov maďarských literárnych časopisov a rozhovory za okrúhlym stolom
Miesto konania: Komárno, Univerzita Jánosa Selyeho
- Apríl – Pusť k sebe báseň! – séria podujatí celoštátneho charakteru, oslavy  Dňa poézie (11. apríl) počas celého mesiaca
Jednotlivé podujatia pozostávajú z atraktívnych (avantgardných) akcií, názorne reflektujúcich súčasnú situáciu vo sfére básnickej tvorby, ako aj z poetických prezentácií. Básnici budú navštevovať školy spolu s mladými hercami Jókaiho divadla v Komárne a Divadla Thália v Košiciach.
Miesta konania: stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku – od Šamorína po Kráľovský Chlmec
- 11. apríl – 60. narodeniny Lajosa Grendela
Miesto konania: Bratislava
22. máj – 60. narodeniny Gyulu Bodnára
Miesto konania: Dunajská Streda, Vámbéryho literárna kaviareň
- 29. máj – prezentácia antológie Szlovákiai magyar szép irodalom 2008  (Maďarská krásna literatúra na Slovensku 2008), respektíve vyhodnotenie a odovzdanie ocenení víťazom súťaže maďarských pedagógov na Slovensku s názvom O mojich čitateľských zážitkoch – mojim študentom
Miesto konania: Dunajská Streda, Vámbéryho literárna kaviareň
- 30. máj – Odovzdanie Ceny Alfonza Talamona v rámci slávnostného programu Miesto konania: Sládkovičovo
- 13. jún – Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení víťazom literárnej súťaže Pegas
Miesto konania: Bratislava, Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
- 13. jún – Blahoželáme našim jubilantom (L. Cselényi 70, A. Csicsay 70, P. F. Kováts 70, A. Fülöp 65, J. Mayer 85, D. Monoszlóy 85, J. Szőke 80, L. Zeman 80)
Miesto konania: Bratislava, Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
- 21. jún – Jubilejné stretnutie IRÓDIE pri príležitosti 25. výročia jej založenia – prednášky o histórii zoskupenia a jeho literárnohistorickom význame, o tvorivých aktivitách jeho členov; zapojenie mladých autorov
Miesto konania: Nové Zámky, pivničné priestory CSEMADOK-u
- 27. jún – Odovzdanie Ceny I. Forbátha
Miesto konania: Bratislava, Zichyho palác,
- 24 – 28. júl – X. Tábor mladých autorov
- prednáška o 25 rokoch Iródie, tvorivá dielňa mladých autorov
- prednášky o súčasnej literatúre susedných národov
Miesto konania: Veľký Meder, kúria Plauter
- 19. september – veľkolepá prezentácia knihy Tsúszó-breviárium, spojená s výstavou, akciami, s interpretáciou zhudobnených básní a s verejným čítaním
Miesto konania: Nové Zámky, pivničné priestory CSEMADOK-u
- 7. – 9. október – Litera-túra pozdĺž riek Hron a Ipeľ – okružné prednáškové turné: stretnutia autorov a čitateľov, prednášky, programy v kultúrnych domoch a v školách
- 14. november – Konferencia o literatúre faktu
Miesto konania: Salka
- 4. december – 60. narodeniny Tihaméra Laczu 
Miesto konania: Dunajská Streda, Vámbéryho literárna kaviareň
- 11. – 12. december – III. Festival literátov Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku
Téma: Členitosť literatúry v zrkadle novín a časopisov a mapovanie kánonov fungujúcich prostredníctvom novín a časopisov
- stretnutia autorov a čitateľov, prednášky, programy v kultúrnych domoch a v školách, vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení v rámci súťaže Literárne dielo roka
Miesto konania: Komárno a okolie

Nepretržité úlohy:
- organizovanie prezentácií kníh a stretnutí so spisovateľmi
- netradičné hodiny literatúry v základných a stredných školách, respektíve na univerzitách
- tvorivé dielne zamerané na mladú generáciu
- pátranie po pamätných literárnych miestach, vytváranie nových pamätných literárnych miest
- prevádzkovanie internetovej stránky Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku a jej priebežné aktualizovanie
- vydanie publikácie Szlovákiai magyar szép irodalom (Maďarská krásna literatúra na Slovensku)
- vydanie katalógu Kassák-Kód (Kód Kassák)
- založenie knižnice Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku
- vyhľadávanie, iniciovanie a prehlbovanie kontaktov so spisovateľskými organizáciami
A hír tulajdonosa: SZLOVÁKIAI MAGYAR ÍRÓK TÁRSASÁGA
http://www.szmit.sk

A hír webcíme:
http://www.szmit.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=265