Pozvánka
Dátum: 2008. június 05. csütörtök, 10:50
Rovat:


BLAHOŽELÁME NAŠIM JUBILANTOM


Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku Vás srdečne pozýva na slávnostné stretnutie so svojimi členmi, ktorí prednedávnom oslávili (alebo v blízkej budúcnosti oslávia) životné jubileum.
Podujatie sa uskutoční 13. júna 2008 o 14.00 hod. v priestoroch Brämerovej kúrie – bratislavského sídla Múzea kultúry Maďarov na Slovensku (Žižkova 18).

Program:
1. Slávnostný príhovor predsedu Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku Gyulu Hodossyho
2. László Cselényi (70)
Zdravicu prednesie: literárny kritik Péter Nagy H.
3. Alajos Csicsay (70)
Zdravicu prednesie: redaktor Tihamér Lacza
4. Piroska Kováts Földesné (70)
Zdravicu prednesie: básnik, laureát Kossuthovej ceny Árpád Tőzsér
5. Antal Fülöp (65)
Zdravicu prednesie: redaktor Károly Kövesdy
6. Judit Mayer (85)
Zdravicu prednesie: spisovateľ, laureát Ceny Józsefa Attilu Gyula Duba
7. Dezső Monoszlóy ( 85)
Zdravicu prednesie: literárny kritik Barnabás Vajda
8. József Szőke ( 80)
Zdravicu prednesie: básnik, laureát Ceny Józsefa Attilu László Tóth
9. László Zeman (80)
Zdravicu prednesie: šéfredaktor József Fazekas
10. Recepcia
 

Podujatie podporili: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Informácie: tel.: 031/552-79-64, 0911/239-479A hír tulajdonosa: SZLOVÁKIAI MAGYAR ÍRÓK TÁRSASÁGA
http://www.szmit.sk

A hír webcíme:
http://www.szmit.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=364