Márs és Vénus közt
Dátum: 2009. július 20. hétfő, 10:29
Rovat: Híreink


Rendezvények Gyöngyösi István
születésének 380. évfordulója alkalmábólFÜLEK

2009. július 23. (csütörtök)

„Nemes királyunknak alig volt más híve,
Az egy Wesseléni tökéletes szíve (...)

Füleki fő tisztet ez akkor visele,
Holott vitézsége szép szárnyat nevele,
Ki dicsíretes hírt felőle emele,
jó híre s nevével egész ország tele.“

13, 30 – érkezés, a vendégek elszállásolása a Magyar Közösségi Házban

14,00    tárlatvezetés a Füleki Vármúzeumban, az állandó kiállítás megtekintése (szervező: Füleki Vármúzeum, házigazda: Agócs Attila).

15,00–16,00    Gyöngyösi István emléktáblájának leleplezése a fellegvárban (a Rovás
Társulással és a Szlovákiai Magyar Írók Társaságával közösen)

16,30–18,00    Két előadás a Gyöngyösi- és Koháry- jubileumokhoz kapcsolódva a Magyar Közösségi Házban (szervező: füleki CSEMADOK, házigazda: Szvorák Zsuzsa). Előadók:
Jankovics József (Budapest): Gyöngyösi és Koháry
Kőszeghy Péter (MTA ITI, Budapest):
Balassa János és Balassi Bálint viszonya új megközelítésben.

18, 30  A Koháry- emléktábla megkoszorúzása a füleki templomban (házigazda: Koháry Társaság, Estefán László) Beszédet mond: Szörényi László (Budapest, MTA ITI).


„Azki az Istenben, ő szent fölségében csupán de csak bízik,
Lézengve veszélyben, világon éltében hozzája tartozik,
Annak jóvoltában s nagy bőv irgalmában meg nem csalatkozik.”


2009. július 24. (péntek)

NAGYBALOG

9,00     vártúra Pál Dénes  vezetésével
10, 30  Gyöngyösi emléktáblájának megkoszorúzása a nagybalogi kultúrház falán. Szervezők: Nagybalog községi önkormányzata és a helyi CSEMADOK-alapszervezet. Házigazda: Pál Dénes (tanár) és  Pál Csaba (CSEMADOK-elnök) . Beszédet mond: Csúr Tibor polgármester, Koós István (tanár), Polgár Anikó (Konstantin Egyetem, Nyitra). Közreműködik a balogi Szivárvány énekkar.


„Balog is pediglen az Szécsi nemzeté,
Wesseléni azért ezt sem felejtheté.“
    
CSETNEK

13,00   Gyöngyösi István sírjának megkoszorúzása a csetneki temetőben. Beszédet mond: Jankovics József (MTA ITI),  Csehy Zoltán (Comenius Egyetem, Pozsony). Gitáron közreműködik Borsodi Zoltán.

Barcsay Ábrahám

Magyar versírásra való ösztönzés a Comminge’ fordítójának (részlet)

Sirassuk meg, szabad, Gyöngyösi’ Múzsáját,
    Hogy most nem írhatta bús Carichliáját.
Az akkori hadak’ félelmes zászlói
    Mindenütt lobogtak, mint Márs’ jelt adói.
A’ Nimfák rejteztek kősziklák’ odvában,
    Gyöngyösit elhagyván murányi várában,
De még is olvasván éretlen munkáját,
    Ha nem szívelnők is magyaros nótáját,
Látszik, hogy kóstolt volt Pegasus’ vizéből,
    Hogy szeretet érzett Kemény’ szerelméből.
’S a’ hol szabadosan folytatta meséjét,
    Látszik, mennyei tűz táplálta elméjét.Ráday Gedeon Gyöngyösi-epitáfiuma

Gyöngyösi Istvánnak Vénus és az Gratiák alkották

Gyöngyösi pennáját vezeté keze közt maga Vénus,
    S nyájjal hintegeték az három kellemetesség.

Szászi Zoltán

Gyöngyösi sírjánál


„nekidőlni Csetneken a harangszónak
 látni
 hogy gurul végig
 a néptelen téren
 mint koppan a hegyek karéján
 s fölszáll az Úr elébe“


2009. július 25. (szombat)

MURÁNY

10, 00   „Hova az madár is szárnya-fáradva száll”. Túra a murányi várhoz
Gyalog Murányváralja (Muráň) községből a piros jelzés mentén kb. 1 óra 45 perc.


   „Erős hely az Murány, s nagyhírű mindennél,
   Nemcsak itthon, hanem kinn is, sok nemzetnél,             
   Azok is, kik jártak napnyugat s keletnél,           
   Nem sokat szemléltek erősebbet ennél.”

  „Magas és meredek, felnyúl a fellegig,
   Tán még a villám is alatta születik.” (Tompa Mihály) 
Gyöngyösi István 1698-as levelének utóirata és aláírása (autográf, részlet)
A hír tulajdonosa: SZLOVÁKIAI MAGYAR ÍRÓK TÁRSASÁGA
http://www.szmit.sk

A hír webcíme:
http://www.szmit.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=724