"CSODA” SCHWAJDA GYÖRGY DRÁMAPÁLYÁZAT
Dátum: 2010. szeptember 29. szerda, 10:13
Rovat: Pályázatfigyelő


Schwajda György a magyar színháztörténet kiemelkedő alakja, megkerülhetetlen személyisége volt. Miközben példát adott színházvezetésből-színházépítésből, maradandó művekkel gazdagította a magyar drámairodalmat – mert hiszen igazi hivatása az írás volt.


Az elmúlt két évben általa vezetett Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft a drámaíró Schwajda emlékét kívánja őrizni, amikor drámapályázatot ír ki. Egy ember emlékének ápolása nem szobrának időnkénti leporolását jelenti: egy ember örökségének őrzése és továbbadása teremtést, születést jelent. A Schwajda György Drámapályázat évenkénti kiírásával új magyar drámák születését kívánjuk elősegíteni.

A megírandó művek tematikája szabad, játszódhatnak a jelenben és a múltban, a világ bármely pontján, de Schwajda György életművének kiemelkedő darabjára (Csoda) utalva tartalmazniuk kell a „csoda” motívumot.

A pályázatra minden olyan magyar nyelvű színdarab benyújtható, amely még nem jelent meg sem nyomtatásban, sem pedig elektronikus formában, nem mutatták be színpadon, nem nyert díjat korábbi drámapályázaton, illetve előadási vagy közlési jogával más intézmény nem rendelkezik, és teljesíti a pályázati kiírásban foglalt feltételeket. Egy szerző több művet is benyújthat. A darabokat két – írógéppel írt vagy számítógéppel nyomtatott – példányban kérjük.

A pályázat jeligés: az író nevét, címét, telefonszámát külön lezárt borítékban kell a pályaműhöz mellékelni. Kérjük, a pályamunkákat 2011. február 1-jei feladási határidővel „Schwajda György Drámapályázat” feliratú postai küldeményként juttassák el a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft címére (7400 Kaposvár, Rákóczi tér).

A beérkezet pályaművek elbírálását és a díjak odaítélését öttagú szakmai zsűri végzi. (A zsűri tagjai a színház művészei és a színházhoz kötődő művészek közül kerülnek ki a drámapályázat meghirdetését követően.) A zsűri 2011. március 24-ig hozza meg döntését. Ekkor – Schwajda György születésnapján – közjegyző jelenlétében kerül sor a díjazott művek jeligéinek feloldására és a Kaposvári Csiky Gergely Színház honlapján a hivatalos eredmény közzétételére.

Díjak:

Első díj: 1 200.000.-Ft (bruttó összeg)
  (A díj nettó összegének kiszámítása a hatályos adó- és járulékfizetési szabályok, a
 díjazott nyilatkozatának a figyelembe vételével történik.)

Második-Harmadik díj: felolvasó színházi bemutató garantálása.

A zsűrinek jogában áll a díjat megosztani vagy nem kiadni. Az első díjazott pályamű nyertese kötelezettséget vállal arra, hogy a művet 2013. május 31-ig sem nyomtatott, sem pedig elektronikus formában nem jelenteti meg, valamint tudomásul veszi, hogy a mű nyilvános bemutatásának jogával fenti időpontig a kaposvári Csiky Gergely Színház rendelkezik.
A második-harmadik díjazott műre e korlátozás nem vonatkozik.
Az elismerésben nem részesült pályamunkák kéziratát nem őrizzük meg, ezen művek íróinak adatait tartalmazó jeligés borítékokat és a pályaműveket – közjegyző jelenlétében – megsemmisítjük.

 
 
Ön a Szépirodalmi Figyelő és a Magyar Írószövetség hírlevelét olvassa.
A hírlevél   irodalmi, művészeti híreket, információkat tartalmaz.
A levelezési lista nyilvános, ahhoz bárki csatlakozhat, s bármely tag felvetetheti
mások címét.
A listára feliratkozni és leiratkozni az alábbi címen lehet:

http://lists.racio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/szif vagy küldjön levelet a
szif@racio.hu mailcímre.

TÁJÉKOZTATJUK OLVASÓINKAT, HOGY A LEVELEZŐLISTÁNKAT A DOCCA SZERVERÉRŐL A RÁCIÓ
KIADÓ SZERVERÉRE
HELYEZTÜK ÁT, EZÉRT OLVASHATNAK MÁS MAILCÍMET A FELADÓNÁL.A hír tulajdonosa: SZLOVÁKIAI MAGYAR ÍRÓK TÁRSASÁGA
http://www.szmit.sk

A hír webcíme:
http://www.szmit.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=1020