Üdvözöl a(z) SZLOVÁKIAI MAGYAR ÍRÓK TÁRSASÁGA!
Hungarian Slovak 
 FŐOLDAL | TAGJAINK | ALAPSZABÁLY | TISZTSÉGVISELŐK | DÍJAINK | ELÉRHETŐSÉGEINK | SZPONZORAINK |
Opus - szlovákiai magyar írók folyóirata
Arany Opus Díj - főoldal
Jócsik Lajos-breviárium
Díjazottak
Szociális Alap
Opusonline
Szolgáltatások
· Híreink
· Rovatok
· Irodalomórák
· Rendezvények
· Pályázatfigyelő
· Kritikák
· Köszöntők
· Könyvajánló
·Fiatal Írók Köre
· Fiatal Írók Rovata
· Arany Opus Díj
· Jubilánsok
· Hazai magyar Lap-és Könyvkiadók ajánlata
· Képgaléria
· Emlékhelyeink
· Rólunk írták
· Hírek archívuma
· Linkajánló
· Keresés
· Jelentkezési lap
·Választmányi határozatok
Naptár
Július
Vas Hét Ked Sze Csü Pén Szo
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Szavazás
Mit gondolsz a weboldalunkról?

Nagyon jó!
Elég jó...
Nem elég jó...
Nagyon rossz!Eredmények
Szavazások

Szavazat 33050
Linkajánló
Forrásjegyzék
A szócikkek listájának elkészítéséhez, ill. azok kidolgozásához – számos egyéb, eseti forráson kívül (többször is haszonnal – esetenként külön hivatkozás nélkül – kattintottunk rá például a Wikipédia internetes adatgyűjtemény vonatkozó oldalaira, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága honlapjának taglistájára vagy a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma megbízásából készült Emlékhelyeink című linkjére, netán az egyes települések weblapjára) – főleg az alábbi forrásokból merítettünk (adott esetben a szóban forgó mű legfrissebb kiadását használtuk, vagy feltüntettük annak újabb kiadását is), amely jegyzékünk egyben részleges tájékoztató bibliográfiaként is szolgálhat egyes szerzőinkkel kapcsolatban:


a) a helyiségnevek azonosításához:
A szlovákiai (felvidéki) magyar kulturális szervezetek, intézmények, társaságok, egyházak, 
alapítványok stb. névjegyzéke. Összeállította: Bárdos Gábor – Pogány Erzsébet – Orisko Norbert. Magyarok Világszövetsége, Budapest, 1995.
Magyar neve? Határokon túli magyar helységnévszótár. Összeállította: Sebők László. Arany 
Lapok Kiadó, Budapest, 1990.
Sebők László: Határokon túli magyar helységnévszótár. Teleki László Alapítvány, Budapest, 
1997.

b) egyes források a szócikkekhez:
ALABÁN Alabán Ferenc: Két költő nyomában. Tőzsér Árpád és Cselényi László 
költészetéről. Nyitra, 1995.
ALBERTINI Albertini Béla: A fotószakíró Brogyányi Kálmán. AB-ART, Pozsony, 
2003.  
BÁRCZI Bárczi Zsófia: Szellemidézés. Tanulmányok Mécs Lászlóról. Madách-
Posonium, Pozsony/Bratislava, 2008.
BALASSA Balassa Zoltán: Pilóta a viharban. Gróf Esterházy János és kora. 
Magyar Honvédség Oktatási és Kulturális Anyagellátó Központ, Budapest, 1994.
BETTES Bettes István: Égtengerúsztató. Harminc év versei 1977–2007. 
Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 2008. (A kötet tartalmazza a szerző költészetének kritikai recepcióját is.)
BLASKOVICS Blaskovics Emlékkönyv. Blaskovics József élete, munkássága és 
kötetben meg nem jelent írásai. Méry ratio, Somorja, 1995.
BOGNÁR Bognár Cecil. Válogatta és bevezette: Dr. Hász Erzsébet. Országos 
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2002. 
BORBÁNDI Borbándi Gyula: Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia. 
Hitel, Budapest, 1992
CSANDA-1 Csanda Sándor: Balassi Bálint költészete és a közép-európai szláv 
reneszánsz stílus. Madách Könyvkiadó, Bratislava, 1973. 
CSANDA-2 Csanda Sándor: Első nemzedék. A csehszlovákiai magyar irodalom 
keletkezése és fejlődése. Madách Könyvkiadó, Bratislava, 1968, ill. második, átdolgozott, bővített kiadás: Madách Könyvkiadó, Bratislava, 1982.
CSANDA-3 Csanda Sándor: Harmadik nemzedék. Kritikák, tanulmányok. Madách 
Könyvkiadó, Budapest, 1971.
CSANDA-4 Csanda Sándor: Ethey Gyula helytörténet-írói tudományos munkássága. 
Irodalmi Szemle, 2005. 4.sz.
CSAPLÁR Csaplár Ferenc: Barta Lajos. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 1973.
CSEHI Á. Csehi Ágota: Bartók Béla és a Felvidék. Komáromi Lapok – Komárom 
megyei Önkormányzat, Komárom–Tatabánya, 1994.
CSEHY Z. Csehy Zoltán: Egy kétnyelvű klasszikus. In: Beniczky Péter: Gyémánt 
hasad vértűl. Összeáll. és szerk.: Csehy Zoltán. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2002.
CSSZMIL A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918–2004. Főszerkesztő: 
Fónod Zoltán. Második, javított, bővített kiadás. Madách-Posonium, Pozsony/Bratislava, 2004.
DARNAI Darnai Zsolt: A bakai születésű író életútja. Jankó Zoltán élete és 
pályája. Hírlevél. A Csemadok Bakai Alapszervezetének tájékoztatója. 2006. szept., II. évf., 2. sz.  
DUSZA Dusza István: Zs. Nagy Lajos. NAP Kiadó, Dunaszerdahely, 2000.
EDUS Encyklopédia dramatických umelcov na Slovensku 1–2. A–L, M–Ž. 
Főszerkesztő: Mrlian, Rudolf. Enciklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1989, 1990.
ERDÉLYI Erdélyi Pál: Jókai útja Révkomáromtól Pestig, a bölcsőtől a babérig. 
Kalligram, Pozsony, 1997. 
ERDÉLYI–NOBEL Erdélyi Erzsébet – Nobel Iván: A határon túli magyar irodalom 
kislexikona. Fiesta–Saxum, Budapest, 2000 
ERŐS Erős Zoltán: Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig. Harmadik, bővített 
és átdolgozott kiadás. Akkord Kiadó, Budapest 2004.
ESCORIAL Escorial, avagy a Cs-tartomány. Madách-Posonium, 
Pozsony/Bratislava, 2002.
FÁBRY Fábry Zoltán: Az őrhely megszólal 1945–1948. Szerkesztette: Tóth 
László. Kalligram, Pozsony, 2007.  
FEHÉR Fehér Csaba: Döme Károly életútja. KT Kiadó, Komárno, 2000.
FILEP-1 Filep Tamás Gusztáv: A humanista voksa. Írások a csehszlovákiai 
magyar kisebbség történetének köréből 1918–1945. Kalligram, Pozsony, 2007.
FILEP-2 Filep Tamás Gusztáv: A hagyomány felemelt tőre. Válogatott és új 
esszék az 1918–1945 közötti (cseh)szlovákiai magyar kultúráról. Ister, Budapest, 2003.
FILEP-3 Filep Tamás Gusztáv: Zalabai Zsigmond. NAP Kiadó, Dunaszerdahely 
1998, 2004.
FILEP-4 Filep Tamás Gusztáv: Koncsol László. NAP Kiadó, Dunaszerdahely, 
1997.
FILEP – G. KOVÁCS Filep Tamás Gusztáv – G. Kovács László: Rákos Péter. NAP 
Kiadó, Dunaszerdahely 2005.
FILEP–TÓTH Peéry Rezső Válogatott Írásai I–III. Szerkesztette: Filep Tamás 
Gusztáv – Tóth László szerk.: Kalligram, Pozsony: Gondolatok a tehervagonban, avagy Védőbeszéd a szlovákiai magyarok perében (1993); A végzet bábjátéka, avagy Peremmagyarok az idő sodrában (1994); Európa önvédelme, avagy Magánbeszéd az egyszemélyes hazáról (1996)..
FÓNOD-1 Fónod Zoltán: Megmozdult világban. Fábry Zoltán élete és 
munkássága. Madách Könyvkiadó, Bratislava, 1987. (Új, átdolgozott kiadás: Perben a történelemmel. Fábry Zoltán élete és munkássága. Madách Könyvkiadó, Pozsony/Bratislava, 1993.)
FÓNOD.2 Fónod Zoltán: Üzenet. A csehszlovákiai magyar irodalom 1918–1945. 
Akadémiai Kiadó, Budapest 1993. (Második, bővített kiadás: 
Madách-Posonium, Pozsony/Bratislava, 2002. 
FRIED Fried István: Neubauer Pál irodalmak/kultúrák között. In: uő: A 
névadás lehetségessége. Madách-Posonium, Pozsony/Bratislava, 
2004. 
GÁL Gál Éva: Darkó István élete és munkássága. AB-ART, Pozsony, 2000.
H. NAGY–MURIN–CSERES H. Nagy Péter–Murin, Michal – Cseres, Jozef: Paraf. Juhász 
R. József költészetéről és performanszairól. Ráció Kiadó – Magyar Műhely Kiadó, Budapest 2008.  
HÍRMONDÓ Magyar Hírmondó. Szerk.: Kókay György. Gondolat Kiadó, Budapest, 
1991.
HUSHEGYI Hushegyi Gábor: Brogyányi Kálmán szakírói, művészetkritikusi 
tevékenysége az első Csehszlovák Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2001. 3. sz.
KELLER Keller Imre s. k. önéletrajza, OSZK Kézirattár (Bp.), Fond 36/2378 
KERÉNYI Kerényi Ferenc: Madách Imre. Kalligram, Pozsony, 2006.
KISS Dr. Kiss László: Duka Zólyomi Norbert emlékezete. In: Dr. Kiss László 
– Lacza Tihamér – Ozogány Ernő: Gondolatokból katedrális. Magyar orvosok, mérnökök, tudósok. Tudománytörténeti arcképek és tanulmányok. Madách-Posonium, Pozsony/Bratislava, 2001.
KOCUR „Az olvasónak pedig joga van játszani a művel.” Koncsol László 
irodalomkritikusi gyakorlata. AB-ART, Pozsony, 2001.
KOUDELA Koudela Pál: A kassai polgárság 1918 előtt és után. http://www.lib.uni-corvinus.hu/phd/koudela_pal.pdf
KOVÁCS Kovács Győző: Dobos László. MTA Irodalomtudományi Intézet. 
Balassi Kiadó, Budapest, 2005.
KOVÁTS Kováts Miklós: Magyar színjátszás és drámairodalom 
Csehszlovákiában 1918–1938. Madách Könyvkiadó, Bratislava, 1974. 
KSI Kovács Sándor Iván: Szenczi Molnár redivivus. Ister, Budapest, 2000.
KUBIČKA Kubičková, Klára: Szabó Gyula. Corvina Kiadó –Madách Könyvkiadó, 
Budapest–Bratislava, 1972.
LENGYEL Lengyel András: „A vádlott megszólal” előtörténetéhez. Tekintet, 1988. 
4. sz.
LISZKA Liszka József: Magyar néprajzi kutatás Szlovákiában 1918–1938. 
Madách Könyvkiadó, Bratislava/Pozsony, 1990.
MÉL-1 Magyar Életrajzi Lexikon I. A–K, II. L–Zs. Főszerkesztő: Kenyeres 
Ágnes. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967, 1969. 
MÉL-2 Magyar Életrajzi Lexikon. Harmadik, kiegészítő kötet. Főszerkesztő: 
Kenyeres Ágnes. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985. 
MÉL-3 Magyar Életrajzi Lexikon 1978–1991 A–Z. Főszerkesztő: Kenyeres 
Ágnes. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994
MÉSZÁROS Mészáros András: A felső-magyarországi iskolai filozófia lexikona. 
Kalligram, Pozsony, 2003.
MEZEY Mezey László Miklós: A keresztény forradalom versei. Polisz 76/83.
MIHSZL Magyar irodalmi hagyományok szlovákiai lexikona. Főszerkesztő: 
Csanda Sándor. Madách Könyvkiadó, Bratislava, 1981. 
MIKSZÁTH Mikszáth Kálmán: Jókai élete és kora. Budapest, 1982.  
MNL Magyar Néprajzi Lexikon 1–5. Főszerkesztő: Ortutay Gyula. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977–1982.  
MOLNÁR-1 Molnár Imre: Esterházy János 1901–1957. NAP Kiadó, 
Dunaszerdahely, 1997. 
MOLNÁR-2 Molnár Imre szerk.: Kegyelem életfogytig. Esterházy János 
szenvedéstörténetének dokumentumai Mycielskiné Esterházy Mária feljegyzései alapján. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség – Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest, 2008. 
MSZL Magyar Színházművészeti Lexikon. Főszerkesztő: Székely György. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994. 
NAGY Nagy Csaba: A magyar emigráns irodalom lexikona A–G, H–M. Petőfi 
Irodalmi Múzeum, Budapest, 1990, 1992.
PÁRKÁNY Párkány Antal: Sas Andor helye a csehszlovákiai magyar kulturális 
életben. Madách Könyvkiadó, Bratislava, 1975.  
PÉCSI Pécsi Györgyi: Tőzsér Árpád. Kalligram, Pozsony, 1995.
POMOGÁTS Pomogáts Béla: Cselényi László. NAP Könyvkiadó, Dunaszerdahely, 
2008.
REPISZKY Repiszky Tamás: A valahai körtvélyesi szümpozion. Szabad Újság, 
2008. okt. 4. 
RÉVÉSZ Révész Bertalan: Czuczor Gergely költői pályája 1830-ig. Gran Tours 
Kiadó, Esztergom, 1993.
SÁNDOR Arany A. László Emlékkönyv. Szerk.: Sándor Anna. Szlovákiai 
Magyarok Anyanyelvi Társasága – Nyitrai Pedagógiai Főiskola Hungarisztika Tanszéke, Nyitra, 1993.
SÁRKÖZY Sárközy Péter: Faludi Ferenc 1704–1779. Kalligram, Pozsony, 2005. 
SBS Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990) I–VI. 
Főszerkesztő: Mináč, Vladimír. Matica slovenská, Martin 1986–1994. 
SINKÓ Sinkó Ferenc: Esterházy Lujza két világháború közötti közéleti 
tevékenységéről. Regio, 1990. dec., 4. sz. 
SZABÓ-1 Szabó Gyula-breviárium. Szerk.: Szabó Kinga. Madách-Posonium, 
Pozsony/Bratislava, 2001. 
SZABÓ-2 Szabó Gyula Emlékkönyv. Szerk. Kulcsár Ferenc. Lilium Aurum, 
Dunaszerdahely, 2007.
SZEBERÉNYI-1 Szeberényi Zoltán: Magyar irodalom Szlovákiában 1945–1999. 
Portréesszék I–II. AB-ART Könyvkiadó, Pozsony, 2000–2001.
SZEBERÉNYI-2 Szeberényi Zoltán: A vox humana poétája. Győry Dezső csehszlovákiai 
költészete. Madách Könyvkiadó, Bratislava, 1972.
SZEBERÉNYI-3 Szeberényi Zoltán: Ozsvald Árpád. NAP Kiadó, Dunaszerdahely, 2000.
SZEBERÉNYI-4 Szeberényi Zoltán: Turczel Lajos. NAP Kiadó, Dunaszerdahely, 2002.
SZEBERÉNYI-5 Szeberényi Zoltán: Duba Gyula. NAP Kiadó, Dunaszerdahely, 1997.
SZÍJ Szíj Rezső: Lőrincz Gyula. Cirvina Kiadó – Madách Könyvkiadó, 
Budapest–Bratislava, 1972.
SZINNYEI Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái I–XIII. Reprint, 
Budapest, 1980–1981.
SZIRÁK Szirák Péter: Grendel Lajos. Kalligram, Pozsony 1995.
SZŐDY Sződy Viktor: Mélyszántás. Magánkiadás, h. n. [Budapest], é. n. 
[1995].
SZŐKE–VICZIÁN Ki kicsoda Kassától – Prágáig? Szerkesztette: Szőke József – Viczián 
János. Babits Kiadó, Szekszárd, 1993.
TÓTH–VÉGH Emlékkönyv Arany A. László tiszteletére Szerk.: Tóth Károly – Végh 
László. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2007. 
TŐZSÉR-1 Tőzsér Árpád: Rokokó csizma az asztalunkon. Amade László verseiről. 
In: uő: Régi költők – mai tanulságok. Madách Könyvkiadó, Bratislava, 1984.
TŐZSÉR-2 Tőzsér Árpád: Egy diófa és környéke. Baróti Szabó Dávid 
költészetének leíró elemei egy vers és egy régi vita tükrében. In: uő: Régi költők – mai tanulságok. Madách Könyvkiadó, Bratislava, 1984.
TŐZSÉR-3 Tőzsér Árpád: Szenci Molnár Albert, a reneszánsz költő. In: uő: Régi 
költők – mai tanulságok. Madách Könyvkiadó, Bratislava, 1984.
TŐZSÉR-4 Tőzsér Árpád: Az irodalom határai Cselényi László és Grendel Lajos 
művei s a határon túli magyar irodalom kérdésköre. Kalligram Könyvkiadó – A Magyar Köztársaság Kulturális Intézete, Pozsony, 1998.
TURCZEL-1 Turczel Lajos: Kassa szerepe és hatása Kazinczy életében és 
életművében. In: uő: Portrék és fejlődésképek. Madách Könyvkiadó, Bratislava, 1977.
TURCZEL-2 Turczel Lajos: A csehszlovákiai magyarság Petőfi-képe a két 
világháború közt. In: uő: Portrék és fejlődésképek. Madách Könyvkiadó, Bratislava, 1977.
TURCZEL-3 Turczel Lajos: Kapcsolataink Petőfivel. In: uő: Portrék és 
fejlődésképek. Madách Könyvkiadó, Bratislava 1977.
TURCZEL-4 Turczel Lajos: Szlovákiai magyar irodalmi triptichon Márai Sándorról. 
In: uő: Visszatekintések kisebbségi életünk első szakaszára. Lilium Aurum, Dunaszerdahely 1995, ill. uő: Irodalmi hódolások és szeretetnyilvánítások. Madách-Posonium, Pozsony/Bratislava, 2000.
TURCZEL-5 Turczel Lajos: Csepreghy Ferenc. In: uő: Visszatekintések kisebbségi 
életünk első szakaszára. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 1995 (újabb kiadás: Visszatekintések a szlovákiai magyar kisebbségi lét első szakaszára. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2002.
TURCZEL-6 Turzcel Lajos: Ady Endre és szlovákiai kapcsolatai, ill. Fábry és Ady. 
In mindkettő: uő: Hiányzó fejezetek. Madách,. Bratislava, 1982.
TURCZEL-7 Turczel Lajos: Kassák Lajos és szlovákiai kapcsolatai. In: uő: 
Visszatekintések kisebbségi életünk első szakaszára. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 1995.
TURCZEL-8 Turczel Lajos: Kapcsolataink Szabó Dezsővel. In: uő: Hiányzó 
fejezetek. Madách Könyvkiadó, Bratislava, 1982.
ÚJVÁRY Újváry László: Egy elfelejtett írónő regénye. Rudnóy Teréz: Kerek 
hold. Szabad Újság, 2004. 18. sz.
ÚMIL Új Magyar Irodalmi Lexikon 1–3. Főszerkesztő: Péter László. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994.
VAJDA Vajda Barnabás: Monoszlóy Dezső. NAP Kiadó, Dunaszerdahely, 
2006.
VEZÉR Vezér Erzsébet: Lesznai Anna élete. Kossuth Köbnyvkiadó, Bp. 1979.
ZALABAI-1 Szenczi Molnár Albert emlékezete. Szerkesztette: Zalabai Zsigmond. 
Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 22001.

c) főbb internetes források:  
www.szmit.sk
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jánosy 
http://www.kersek.sk/pg000.html 
http://lexikon.katolikus.hu/LINKEK/LINKKKKK/LINKKHI/KISS-A.HTML
http://lexikon.katolikus.hu/LINKEK/LINKKKKK/LINKKO/KORSO.HTML
http://www.btk.elte.hu/palimpszeszt/pali10/03.htm
http://www.geocities.com/tapir32hu/marek.html
http://www.c3.hu/~magyarnyelv/07-3/sandora.pdf http://stampay.extranet.sk/selected.php?theme=0&subtheme=4&mode=0&s_k=bemutatkozas
http://www.hvim.hu/programajanlo/irodpalyazatsajo.htm
http://www.hullamvadasz.hu/index.php3?tanulmany=667&enciklopedia=1
http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/kulkapcsolati_strategia/szarka_laszlo.htm
http://www.animaportal.eu/Art%C3%A9ria/Szijjarto2006.htm
http://artportal.hu/lexikon/muvtorteneszek/szuchy_m_emil
http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b63/muvesz_6771.html
http://www.prem.hu/adatok/takacsmenyhert.htm
http://vighrozsa.gportal.hu/
http://www.csutkamano.hu/magnoliaPublic/csutkamano/Szerzo.html
http://www.folkinfo.hu/agocs/index.htm
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bacs%C3%B3_P%C3%A9ter
http://lexikon.katolikus.hu/LINKEK/LINKBBBB/13BARSON.HTML
http://portal.debrecen.hu/varosunk/kikicsoda/benjaminferenc_kikicsoda.html
http://www.szmit.sk/modules.php?name=SzMIT&file=index&szmit=details&id=13
http://hu.wikipedia.org/wiki/Besnyei_Gy%C3%B6rgy
http://www.felvidek.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=4047&Itemid=75

© SZLOVÁKIAI MAGYAR ÍRÓK TÁRSASÁGA . Minden jog fenntartva.

Közreadva: 2008-12-21 (6025 olvasás)

[ Vissza ]

Támogatóink

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
nka - Nemzeti Kulturális Alap
Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

Együttműködő
partnereink

MAGYAR NAPLÓ
Maďari
Programok
Előkészületben
Tájékoztató
Az SZMÍT mentori programja

EMLÉKHELYEINK


Az SZMÍT könyvei
A Kassák-kód
Szépirodalom 2008
SZMÍT 2004/2005
SZMÍT 2004-2005 évi tájékoztatója - letöltésWeb site powered by PHP-Nuke
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.


Oldalkészítés: 0.13 másodperc